Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Stendinis pranešimas „Logopedinių didaktinių priemonių naudojimas korekciniame darbe“. Pranešėja: Olga Kozlova, logopedė metodininkė, Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“.
Stendinis pranešimas „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“. Pranešėja: Vanda Stepanova, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, Visagino Draugystės vidurinė mokykla.
Stendinis pranešimas „Projektas kaip inovatyvių mokymosi metodų ir motyvuojančios aplinkos kūrimas“. Pranešėjos: Lina Navickienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Daiva Maldžiuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Jūratė Jankevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Stendinis pranešimas „Mokinių sveikatingumo ugdymas biologijos pamokose“. Pranešėja: Liubov Pavliuk, biologijos mokytoja metodininkė, Visagino Draugystės vidurinė mokykla.
Stendinis pranešimas „Meninių bei sportinių gebėjimų įtaka augančio žmogaus mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui“. Pranešėjos: Dalia Kukonenko, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla ir Galina Razmanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla.
Pranešimą „Praktinės veiklos metodų taikymas ugdant mokinių pažintinius gebėjimus“ skaito Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Pranešimą „Mokymosi metodų įvairovė – tai vienas iš faktorių motyvacinės aplinkos sukūrimui“ skaito Antonina Bachmate, 5 kategorijos matematikos mokytoja, Latvijos Kraslavos rajono „Varaviksnės“ vidurinė mokykla.
Pranešimą „Neformaliojo švietimo kryptys Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje skaito pranešėjos Nijolė Ragauskienė, ugdymo skyriaus vedėja, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla ir Eglė Naprienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla.
Pranešimą „Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant palankų mikroklimatą mokykloje“ skaito Inta Gribule, Latvijos Kraslavos valstybinės gimnazijos psichologė.
Pranešimą „Patirtis kuriant motyvuojančią ugdymo(si) aplinką“ skaito Laimutė Lumbienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25