Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą „Mokymosi motyvacija pradinėje mokykloje“ skaito Daina Strupiša, 4-os kategorijos pradinių klasių mokytoja, Latvijos Kraslavos rajono „Varaviksnės“ vidurinė mokykla.
Pranešimą „Motyvuojančios aplinkos įtaka anglų kalbos pamokose“ skaito Elina Noskova, anglų kalbos mokytoja, Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Pranešimą „Vaikai ir liaudies kūryba. Tradicinės pasakos inovatyvūs interpretavimo būdai“ skaito Daiva Šileikienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla.
Pranešimą „Bibliotekininkų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skaitymo kultūrą“ skaito Laimutė Čivilienė, bibliotekos vedėja, Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Pranešimą „Šviesos stalai – inovacija ir kūrybiškumo laisvė“ skaito Jūratė Juršienė, vyresnioji auklėtoja, Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
Pranešimą „Mokomosios aplinkos kūrimas ikimokykliniame ugdyme“ skaito Olga Daleckaja, 3-os kategorijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Latvijos Kraslavos rajono „Varaviksnės“ vidurinė mokykla.
Pranešimą „Meninių bei sportinių gebėjimų įtaka augančio žmogaus mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui“ skaito Dalia Kukonenko, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla ir Galina Razmanavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla.
Pranešimą „Ugdomosios veiklos su ikimokyklinio amžiaus vaikais organizavimo, individualizavimo pagal kompetencijas sistema“ skaito Olga Falejeva, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“.
Pranešimą „Motyvuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinio ugdymo grupėje“ skaito Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, VPMMMC.
Pranešimą „Virtualus mokytojo darbo sąsiuvinis“ skaito Andrej Denisenko, dailės mokytojas metodininkas, Visagino „Atgimimo“ gimnazija.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25