Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Konferencijos dalyviai susipažįsta su lietuvių liaudies patiekalais.
Vyksta dalyvių registracija, stendinių pranešimų apžiūra.


Metodinis renginys

Vyksta metodinis renginys ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka vaiko ugdymui“
Pranešimą „Vaiko su negalia inkliuzija: realybė ar siekiamybė?“ skaito Danguolė Savičienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Pranešimą: „Kada leisti vaiką į mokyklą?“ skaito Rimvyda Ardamakovaitė, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologė.
Pranešimo antrą dalį: ,,Darnus pagalbos mokiniui specialistų darbas – sėkmės prielaida vaiko ugdymo(si) procese“ Laura Vaikėnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos socialinė pedagogė
Pranešimą: ,,Darnus pagalbos mokiniui specialistų darbas – sėkmės prielaida vaiko ugdymo(si) procese“ skaito Vilma Balčiūnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos logopedė metodininkė
Pranešimą: ,,Mokytojo, socialinio pedagogo ir psichologo bendradarbiavimo įtaka vaiko, turinčio elgesio ir emocinių problemų, ugdymui“ skaito Virginija Razgulina, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos psichologė, III psichologo kvalifikacinė kategorija
Pranešimą: ,,Bendradarbiavimo galimybės mokykloje, teikiant psichologinę, pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniams“ skaito Regina Varkentin, Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė
Vyksta situacijų nagrinėjimas
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25