Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą: „Mokėjimas bendrauti su mokiniais – tai klasės formavimo pagrindas (naujokas klasėje)“ skaito Jadvyga Funikova, Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.


Seminaras „Kompetencijų ir gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse: problemos ir jų sprendimo būdai“.

Pranešimą „Vaikų prigimtinio ir natūralaus pažintinio aktyvumo ugdymas pasaulio pažinimo pamokose“ skaito Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pranešimą „Socialinės kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse“ skaito Lina Navickienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pranešimą „Kompetencijų įtaka mokymosi stiliams dailės ir technologijų pamokose“ skaito Daiva Maldžiuvienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pranešimą „Komunikavimo kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse“ skaito Jūratė Jankevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pranešimą „Į kompetencijas orientuotas pradinis ugdymas“ skaito Asta Bauraitė, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Vyksta seminaras „Kompetencijų ir gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse: problemos ir jų sprendimo būdai“.


Seminaras ,,Lavinamųjų klasių mokinių ugdymo individualizavimo ypatumai”

Seminaro dalyvės domisi centro ugdytinių dalyvavimu projektinėje veikloje.
Seminaro dalyvės apžiūri centro edukacines erdves.
Seminaro dalyvės analizuoja individualias ugdymo programas.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25