Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Kijėlių SUC direktorė Asta Jakovlevienė supažindina su centro veikla, primena svarbiausius spec. ugdymosi poreikių mokinių ugdymo ypatumus ir principus.


Metodinės priemonės pristatymas

Pratybų leidybą parėmė LR Seimo narys Algimantas Dumbrava
Visagino „Verdenės” gimnazijos pradinių klasių mokytoja D.Savičienė išleido pratybų sąsiuvinius I klasei spec. poreikių vaikams (turintiems ypač žymų rankų judėjimo sutrikimų): matematikos „Mokausi skaičiuoti“ ir lietuvių kalbos „Mokausi skaityti ir rašyti“.


Konferencija „Metodinės veiklos organizavimas metodiniuose būreliuose“

Stendinis pranešimas "Septynių žingsnių projekto rengimo metodas" Elina Noskova, Visagino "Verdenės" gimnazijos anglų kalbos mokytoja
Stendinis pranešimas "Metodinė išvyka į Kėdainius "Psichologas mokykloje" Rimvyda Ardamakovaitė, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologė, psichologų metodinio būrelio pirmininkė
Stendinis pranešimas "Matematikų dienos" Svetlana Macilevič, Tatjana Ralkevič, Visagino Draugystės vidurinės mokyklos matematikos mokytojos
Stendinis pranešimas "Gerosios patirties sklaida". Lina Navickienė, Daiva Maldžiuvienė, Jūratė Jankevičienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės
Stendinis pranešimas „PI diena“ „Verdenės“ gimnazijoje“ Margarita Arefjeva, Ilona Borina, Eugenija Kazėnienė, Vida Brukštuvienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytojos
Pranešimą "Projektinė veikla" skaito Svetlana Bendelston, Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja, dailės mokytojų metodinio būrelio narė
Pranešimą "Projektas "O toj mažoj širdelėj – visa Lietuva" skaito Aliona Popova, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Loreta Čižienė, Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio narės
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25