Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia


Respublikinė konferencija „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)“

Stendinis pranešimas „Aš galiu!“ (specialiųjų poreikių mokinių įtraukusis ugdymas). Lina Navickienė, Jūratė Jankevičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės.
Stendinis pranešimas „Knyga auklėja ir moko“ (būdai, kurie sudomina specialiųjų poreikių mokinius knygų skaitymu). Aliona Kurpienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Stendinis pranešimas „Matematiniai žaidimai – galimybė sudominti specialiųjų poreikių mokinius“. Inga Bilinskienė, Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės.
Renginio organizatorės: Avižienių gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Ilona Kutrevičienė ir psichologė J. Samusenko.
Autorinė Danguolės Savičienės metodinių darbų paroda „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“.
Pranešimą „Kritinį mąstymą skatinantys metodai ir gabiųjų mokinių ugdymas pamokoje“ skaito Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rita Bakšienė bei Alvydė Vinkevičienė.
Pranešimą „Vaiko su negalia inkliuzija: realybė ar siekiamybė? Darbo sklaidos patirtis“ skaito Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė.
Pranešimą „Vaikų dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumas“ skaito Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus psichologė Danguolė Kušlevič-Veršekienė.
Pranešimą „Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“ skaito Vilniaus Karoliniškių gimnazijos psichologas Tomas Kelpša.
Pranešimą „Gabių ir talentingų vaikų teatrinio ugdymo svarba“ skaito Vilniaus r. Avižienių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Užienė.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25