Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą "Matematikų dienos"a skaito Svetlana Macilevič, Visagino Draugystės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė, Tatjana Ralkevič, Visagino Draugystės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė, matematikos mokytojų metodinio būrelio narės
Pranešimą "Ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio "Mažylis" organizuojami ir inicijuojami renginiai" skaito Daiva Gudelevičienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" auklėtoja metodininkė, ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio "Mažylis" pirmininkė
Pranešimą „Visagino miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“ skaito Olga Trainienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vyresnioji socialinė pedagogė, socialinių pedagogų metodinio būrelio narė
Konferencijoje dalyvavo ir pedagogai iš Zarasų rajono
Pertraukos metu dalykines problemas aptaria konferencijos vedėja Aldona Petrauskienė su VPMMMC metodininke Onute Gute
Pranešimą „Danijos ir Škotijos ikimokyklinio ugdymo plėtra“ skaito Irena Romanovskaja, Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ auklėtoja metodininkė, ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio ,,Mažylis“ narė
Pranešimą „Gerosios patirties sklaida būrelyje“ skaito Marina Kločkova, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos muzikos vyresnioji mokytoja, Aurelija Šinkūnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos muzikos vyresnioji mokytoja, muzikos mokytojų metodinio būrelio narės.
Pranešimą „Gerosios patirties sklaida būrelyje“ skaito Olga Globina, Visagino ,,Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio narė.
Pranešimą „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas gamtos mokslų pamokose 5-10 klasėse (pasirengimas ir darbas pagal atnaujintas Bendrąsias programas)“ skaito Jolanta Sadauskienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja, biologijos-chemijos mokytojų metodinio būrelio narė
Pranešimą "Veiklos planų parengimas metodiniuose būreliuose" skaito Zita Miškinytė-Mazūrienė, Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25