Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą ,,Metodinė veikla Visagino savivaldybėje“ skaito Danguolė Savičienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos pirmininkė
Klausomi pranešimai
Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė
Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė VPMMMC direktorė Dalė Gasiniauskienė
Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė „Verdenės“ gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė
Konferencijos dalyvius pasveikino „Verdenės“ gimnazijos dainorėliai, vadovaujami mokytojos Aurelijos Šinkūnienės
Šokėjamas grojo mokytojo Jono Cicėno suburti muzikantai
Konferencijos dalyvius pasveikino „Verdenės“ gimnazijos jaunieji šokieji, vadovaujami mokytojos Daivos Maldžiuvienės
Konferencijos „Metodinės veiklos organizavimas metodiniuose būreliuose“ dalyvių registracija


Pasiruošimas konferencijai Visagine

Konferencijos organizavimo darbo grupės nariai aptaria programą: Aldona Petrauskienė – anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolita Dervinienė – technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė Danguolė Savičienė – Visagino miesto mokyklų metodinės tarybos pirmininkė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25