Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą ,,Pilietiškumas ir šalies pažinimas per fizikos pamokas“ skaito pranešėja Visagino „Atgimimo“ gimnazijos fizikos ir matematikos vyresnioji mokytoja Liudmila Kronova.
Pranešimą ,,Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas kūno kultūros pamokose ir sporto renginiuose“ skaito pranešėja Visagino „Verdenės“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Dana Ramanauskienė.
Pranešimą „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas dalyvaujant projektinėje veikloje“ skaito pranešėja Visagino „Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Burneikaitė.
Pranešimą ,,Gudragalvio“ konkursas ,,Lietuvai 100“ skaito pranešėjos Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Žana Vaitkuvienė-Zimina ir Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aliona Kurpienė.
Pranešimą ,,Popietė ,,Mano gimtinė vardu – Lietuva“ skaito pranešėja Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Aliona Kurpienė.
Pranešimą „Vaikų supažindinimas su gimtuoju kraštu, kaip pilietiškumo, tautiškumo ugdymo priemonė“ skaito pranešėjos Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė Olga Kozlova ir Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė Jelena Zotova.
Pranešimą ,,Galimybė ugdyti tautiškumą bei pilietiškumą tyrinėjant pinigų kolekciją“ skaito pranešėja Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė.
Pranešimą „Pilietiškumo ugdymo idėjos“ skaito pranešėja Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė.
Pranešimą ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymas“ skaito pranešėjos Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Larija Savičenko ir Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Daiva Šileikienė.
Pranešimą „Pilietiškumo savaitė „Gimtinės spalvos ir garsai“ grupėje“ skaito pranešėja Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Valentina Katyševa.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25