Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą ,,Kurkime Lietuvą drauge...“ skaito pranešėjos Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ginaitienė, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja Ganna Dzyuban.


Seminaras „Tiltai iš pradinės į pagrindinę mokyklą: meninio skaitymo kokybės siekiniai ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“, 2018-02-19

Seminaro akimirkos
Pristatoma D. Savičienės autorinė metodinių priemonių paroda „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė parengė ir skaitė pranešimą „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas lavinant kūrybiškumą per lietuvių kalbos pamokas“
Stendinis pranešimas „Skaitymo motyvacijos skatinimas“
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Daiva Maldžiuvienė pristatė stendinį pranešimą „Skaitymo motyvacijos skatinimas“.
Stendinis pranešimas „Aš augu“.
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytojos Jūratė Jankevičienė ir Lina Navickienė pristatė stendinį pranešimą „Aš augu“ (mokymo metodų įvairovė mokant vaikus lietuvių kalbos 4-oje klasėje).
Pranešimą kartu su savo mokiniu apie raiškaus skaitymo metodiką skaito Zarasų P. Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Andželika Vitkūnienė
Seminaro vadovė Laimutė Lumbienė (dešinėje), Zarasų P. Širvio pradinės mokyklos mokytoja, skaitė pranešimą apie iššūkius šių dienų mokytojui. Nuotraukoje kartu su renginio dalyvėmis iš Visagino
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25