Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia
Pranešimą "Žaidimas "Bukvoznaika" skaito pranešėja lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) ikimokyklinės grupės auklėtoja metodininkė N. Vetochina
Pranešimą "Komunikavimo kompetencijos ugdymo būdai ir metodai priešmokyklinėje grupėje" skaito lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė R. Servut
Pranešimą „Skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. Kaip sekasi?" skaito Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė


Visagino pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Dagdoje (Latvija) „Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės“

Ekskursija po vaikų darželį.
Gauta padėka už dalyvavimą konferencijoje ir skaitytus pranešimus.
Vyksta darbas sekcijoje „Ekologiniai žaidimai pamokose“.
Pranešimą skaito D. Savičienė ir J. Šoliūnaitė-Pavilionienė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sekcijoje.
Televizijos laidų kortelių paroda.
Konferencijos salėje.
Vyksta konferencijos dalyvių registracija.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25