METODINIS RENGINYS "IDĖJŲ MUGĖ"


Pranešimą „Gabių vaikų ugdymas: šalies patirties projekcija į „Verdenės“ gimnaziją“ skaito Jelizoveta Mackevičienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė.
Pranešimą „Matematikos probleminiai uždaviniai integruotose pamokose“ skaito Irina Bogomolnikova, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, Valerija Kargina, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė, Julija Lipunova, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Jelena Tichomirova, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė.
Pranešimą „Medžiagos kartojimas įtvirtinant – kelias į sėkmę“ skaito Vida Stundžaitė, Ignalinos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.
Pranešimą „Projektinės veiklos įtaka biologijos žinių gilinimui“ skaito Judita Motiejonienė, Ignalinos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.
Pranešimą „Konkursas „Jaunųjų informatikų mūšis“ skaito Olga Gorbun, Visagino Draugystės vidurinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Anastasija Muchajeva, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja
Pranešimą „Integruotų lietuvių kalbos ir literatūros bei informacinių technologijų pamokų įtaka mokinių sėkmei“ skaito Regina Panavienė, Ignalinos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Pranešimą „IKT taikymo galimybės matematikos pamokose“ skaito Audronė Kupetienė, Ignalinos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė