Nuorodos

·    Visagino savivaldybė: www.visaginas.lt
·    Švietimo ir mokslo ministerija : www.smm.lt
·    Švietimo aprūpinimo centras: www.sac.smm.lt
·    Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt
·    E-mokykla: www.emokykla.lt
·    Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras: http://vpmmmc.sugardas.lt
·    Nacionalinis egzaminų centras: www.egzaminai.lt
·    Mokyklų tobulinimo programa: www.mtp.smm.lt
·    Švietimo kaitos fondas: http://skf.osf.lt
·    Vaiko raidos centras: www.raida.lt
·    Dialogas: www.dialogas.com
·    Pažinkime vaikystę: http://ikimokylinis.lt


VISAGINO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

·    Visagino „Atgimimo“ gimnazija: www.atgimimo.sugardas.lt
·    Visagino „Verdenės“ gimnazija: http://verdene.dkd.lt
·    Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla: http://ziburio.dkd.lt
·    Visagino Draugystės vidurinė mokykla: www.vdvm.lt
·    Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla: http://gvm.dkd.lt
·    Visagino Sedulinos vidurinė  mokykla: http://sedulinosmokykla.tts.lt
·    Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“: www.azuoliukas.lt
·    Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“: www.gintarėlis.com
·    Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (vaikystės pedagogikos centras): www.auksinisgaidelis.lt
·    Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“: www.visaginokulverstukas.lt
·    Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“: www.raktelis.miv.lt
·    Visagino viešoji biblioteka: http://biblioteka.visaginas.lt
·    Visagino valstybinės kalbos centras: http://vvkc.sugardas.lt
·    Visagino Česlavo Sasnausko muzikos mokykla: http://vcsmm.sugardas.lt
·    Visagino vaikų kūrybos namai: www.vvkn.lt
·    Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras: www.vpm.lt
·    Visagino paramos vaikui centras: http://vpvc.sugardas.lt