Olimpiados
2019–2020 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO SAVIVALDYBĖS ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2019–2020 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO SAVIVALDYBĖS ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2018–2019 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO SAVIVALDYBĖS ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2018–2019 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO REGIONINIO ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2017–2018 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO SAVIVALDYBĖS ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2017–2018 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO REGIONINIO ETAPO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2016–2017 M.M. MOKINIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS, REGIONO IR ŠALIES OLIMPIADOSE (plačiau)

2016–2017 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2015–2016 M.M. MOKINIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS, REGIONO IR ŠALIES OLIMPIADOSE (plačiau)

2015–2016 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2014–2015 M.M. MOKINIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS, REGIONO IR ŠALIES OLIMPIADOSE (plačiau)

2014–2015 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2013–2014 M.M. MOKINIŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS, REGIONO IR ŠALIES OLIMPIADOSE (plačiau)

2013–2014 M. M. MOKINIŲ DALYVAVIMO DALYKŲ OLIMPIADOSE IR KONKURSUOSE SUVESTINĖ (plačiau)

2012–2013 m. m. Visagino savivaldybės mokyklų mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose galutiniai rezultatai (plačiau)

2012–2013 m.m. mokinių dalyvavimas Visagino savivaldybės ir šalies olimpiadose (plačiau)

ORGANIZUOJAMŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS 2012–2013 MOKSLO METAIS TVARKARAŠTIS (Plačiau)

2011–2012 m. m. Visagino savivaldybės mokyklų mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose galutiniai rezultatai. (plačiau)

2011–2012 m.m. mokinių dalyvavimas Visagino savivaldybės ir šalies olimpiadose
(plačiau)

2010–2011 m. m. mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose suvestinė

(plačiau).

·    ORGANIZUOJAMŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS 2010–2011 MOKSLO METAIS TVARKARAŠTIS (Plačiau)
·    VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KITŲ RENGINIŲ NUOSTATAI (Plačiau)
·    PARAIŠKOS PILDYMO FORMA (Plačiau)
·    PROTOKOLO PILDYMO FORMA (Plačiau)


Pasibaigė 2010–2011 m. m. organizuojamos dalykų olimpiados ir konkursai. Pateikiama galutinė rezultatų suvestinė. (plačiau)

ORGANIZUOJAMŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS 2011–2012 MOKSLO METAIS TVARKARAŠTIS(Plačiau)