Geroji patirtis
Metodinė priemonė: "Laikrodžio modelis"
Renata Skukauskienė
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Metodinė priemonė: "Mokomieji plakatėliai "Daiktavardžio linksniai"
Renata Skukauskienė
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Metodinė priemonė: "Skaičių kortelės"
Renata Skukauskienė
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Metodinė priemonė: "Vaisių ir daržovių kortelės"
Renata Skukauskienė
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Metodinė priemonė: "Mokomosios medinės mentelės "Veiksmažodžio laikai"
Renata Skukauskienė
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Pranešimas: „Eksperimentai ir bandymai nuotolinio mokymo metu“
Ilona Kutrevičienė
Vilniaus r. Avižienių gimnazija

Pranešimas: „Vandens paslaptys“
Rita Bakšienė
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija

Pranešimas: „5-6 klasių mokinių gamtamokslinė veikla: naujos patirtys ir atradimai“
Aušrinė Raudoniūtė
Vaikų meninė studija „Diemedis“, Neries regioninis parkas

Metodinės priemonės pristatymas: „Antikorupcinis ugdymas-pristatymas“
dr. Andrius Sprindžiūnas
Mykolo Romerio universitetas

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Gamtos detektyvai-1“
dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
Vilniaus universitetas

Seminaro medžiaga: „Kaip ugdyti laiko detektyvus-1“
dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
Vilniaus universitetas

Seminaro medžiaga: „Inovacijos ikimokykliniame ugdyme.“
dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
Vilniaus universitetas

Pateiktis dailės ir technologijų pamokoms: „Gyvūnas rėmelyje. Aplikacija iš laikraščio“
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Skujuotis“
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Vėžys atsiskyrėlis“
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Jūrų velnias“
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Kūgeniai“
Danguolė Savičienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Europos sąjunga“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Pasaulio religijos“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Kaip tvarkomasi Lietuvoje“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Tarptautinės organizacijos“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis dailės ir technologijų pamokoms: „Pieštukinė“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis dailės ir technologijų pamokoms: „Velykoms“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokoms: „Kaip taisyklingai dirbti su kompiuteriu“
Daiva Maldžiuvienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo ugdymas“
Larija Savičenko
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė.
Daiva Šileikienė
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė.

Pranešimas „Vaikų supažindinimas su gimtuoju kraštu, kaip pilietiškumo, tautiškumo ugdymo priemonė“
Olga Kozlova
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė.
Jelena Zotova
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė.

Pranešimas „Pilietiškumo savaitė „Gimtinės spalvos ir garsai“ grupėje“
Valentina Katyševa
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Pranešimas „Ateities profesijų atlasas“
Svetlana Markova
VšĮ „Greitojo mokymo centro“ direktorė, Vilniaus universiteto asistentė, Visagino kūrybos namų mokytoja metodininkė.
Jelena Jemeljan
Visagino kūrybos namų mokytoja.

Pranešimas „EQ ir IQ lavinimo pavyzdžiai“
Jelena Jemeljan
Visagino kūrybos namų mokytoja.

Pranešimas „Greitojo mokymo technologijos neformaliojo ugdymo srityje“
Svetlana Markova
VšĮ „Greitojo mokymo centro“ direktorė, Vilniaus universiteto asistentė, Visagino kūrybos namų mokytoja metodininkė.

Pranešimas „Projekto „Gyvenu laisvai“ pristatymas“
Dalia Burneikaitė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Pranešimas „Galimybė ugdyti tautiškumą bei pilietiškumą tyrinėjant pinigų kolekciją“
Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas „Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“
Psichologas Tomas Kelpša
Vilniaus miesto psichologinė - pedagoginė tarnyba

Pranešimas „Draugauju, dalinuosi, padedu“
Jūratė Zacharevičienė
Avižienių gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė
Reganta Jurelevičienė
Vilniaus „Vilties“ spec. mokyklos-daugiafunkcinio centro Dir. pav. socialiniam darbui

Pranešimas „Integruotos (savarankiškos) veiklos modelis“
Žaneta Avulienė, Valė Užkurėnienė
Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis

Pranešimas „Vaikų dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumas“
Danguolė Kušlevič- Veršekienė, Lilija Lukša
Psichologės

Pranešimas „Aktyviųjų metodų taikymas netradicinėje aplinkoje ir jų poveikis specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams“
Rasa Kasperavičiūtė
Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas „Metodinės veiklos prioritetai 2018 m“
Monika Gutė
Visagino VŠPT centro metodininkė

Pranešimas „Sinonimų parinkimas verčiant tekstą iš anglų kalbos“
Elina Noskova
Visagino "Verdenės" gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Pranešimas "Tiriamoji veikla pradinių klasių gamtos pamokose“
Violeta Lukočienė
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Pranešimas "Gamtos dovanos"
Monika Gutė
VSPT metodininkė

Projektas "Projektinė veikla – galimybė pažinti ir tobulėti"
Miglė Bulovienė
Visagino "Gerosios vilties" progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
Jolanta Paukštytė-Glaskienė
Visagino "Gerosios vilties" progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Projektas "Projektinė veikla – piliečio ugdymas laisvei"
Lilija Ramanauskienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.

Pranešimas "2016 m. suaugusiųjų švietimo savaitė "Mokymosi spalvos"
Monika Gutė
VSPT metodininkė

Projektas "Projektinė veikla – galimybė pažinti ir tobulėti"
Jelena Murina
Visagino Atgimimo gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.
Skaistė Trukšaninienė
Visagino Atgimimo gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė

Projektas "Aš noriu į mokyklą"
Regina Servut
Visagino vaikų l/d "Auksinis gaidelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Projektas "Mūsų gimtinė be galo graži".
Violeta Svikščienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja
Lida Aksionova
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Pranešimas "Noriu būti sveikas".
Marija Kardelienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Projektas "Plauk rankytes, prausk veidelį".
Daiva Derenčiūtė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja
Daiva Bileišienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Projektas "Žalioji mokyklėlė"
Rasa Juršytė
Visagino vaikų l/d "Auksinis raktelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Projektas "Mums smagu, kai mes visi kartu".
Jūratė Juršienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" auklėtoja metodininkė.
Daiva Bileišienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Projektas "Žvaigždučių ir volungėlių draugystė".
Asta Mainelienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja
Rita Skromnienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Projektas "Lietuviškos dainos skamba rusakalbiame vaikų darželyje".
Natalja Marfionok
Visagino vaikų l/d "Kūlverstukas" auklėtoja metodininkė.

Projektas "Mano miestas - Visaginas".
Violeta Svikščienė
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja
Lida Aksionova
Visagino vaikų l/d "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja

Projektas "Taisyklinga laikysena – kelias į sveikatą".
Natalja Buraja
Visagino vaikų l/d "Kūlverstukas" auklėtoja
Olga Spičkina
Visagino vaikų l/d "Kūlverstukas" auklėtoja
Renata Miškinienė
Visagino vaikų l/d "Kūlverstukas" auklėtojos

Pranešimas "Pedagoginės sėkmės istorija: "Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo udgymas popietinėje veikloje"
Irena Jakonienė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro aukėtoja metodininkė (tiflopedagogė)

Pranešimas "Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla švietimo įstaigose"
Agnė Šapokaitė
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Pranešimas "Lietuvių kalbos ugdymas teatro ženklais pradinėse klasėse"
Irena Ardišauskienė
Šalčininkų rajono Dieveniškių "Ryto" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas "Vaikų mitybos organizavimas Visagino "Atgimimo" gimnazijoje".
Skaistė Trukšaninienė
Socialinė pedagogė
Olga Tverdovskaja
Gimnazijos valgyklos vedėja

Pranešimas "Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas taikant žaidimus ikimokyklinėje įstaigoje: Pedagogų patirties kontekstas"
Stonkuvienė Goda
Vilniaus lopšelis-darželis "Pipiras"

Pranešimas "Pojūčių lavinimo svarba, plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją"
Baltakienė Jolanta
Valeikaitė Gražina
Rudaminos vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", Vilniaus lopšelis darželis "Giliukas"

Pranešimas "Pozityvaus elgesio formavimas pradinio ugdymo procese"
Loreta Keblienė
Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas "Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse"
Reda Putrimaitė
Dalia Baubinaitė
Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Pranešimas "Patirtis dirbant su aklaisiais ir silpnaregiais mokiniais"
Jurgita Jakonė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vyr. auklėtoja
Lina Voverienė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro vyr. pradinių klasių mokytoja

Pranešimas "Projektas. Noriu augti sveikas"
Gita Gofmanienė
Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja

Pranešimas "Pasaulio pažinimo pamoka kitaip, įsivertinimas (pasaulio pažinimo pamoka 4 klasėje)"
Jolita Petkevičienė
Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja

Pranešimas "Mokomės tyrinėdami"
Rita Bakšienė ir Alvydė Vinkevičienė
Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Pranešimas "Matematika gamtoje"
Rasa Kasperavičiūtė
Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pranešimas "Šiandieninė mokymo/si aplinka: situacija, galimybės, lūkesčiai"
Rita Makarskaitė – Petkevičienė
Doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, LEU Ugdymo pagrindų katedros docentė

Pranešimas "Mityba - sveikatos pagrindas. Vaisiai ir daržovės. Nauda ir visos vaivorykštės spalvos. Į ką turime atkreipti dėmesį žiūrėdami į maisto produktų etiketę"
Danutė Kotovienė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Visagino valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė- maisto produktų inspektorė

Pranešimas "Kūrybinio mąstymo ir sveikos gyvensenos ugdymas biologijos pamokose"
Jolanta Sadauskienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Pranešimas "Vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės pažįstant negyvąją gamtą"
Rūta Jacevičienė, Nijolė Zlatkauskienė, Irena Vežbickienė
Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė"

Pranešimas "Pienas vaikams" ir "Vaisių/daržovių vartojimo skatinimas mokyklose"
Žana Vaitkuvienė-Zimina
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja

Pranešimas "Mokinių orientacinių gebėjimų ugdymas lauke"
Monika Viršutaitė
LEU, pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos IV kurso studentė

Pranešimas "Kaip sudominti mokinius?"
Ilona Kutrevičienė
Vilniaus r. Rukainių gimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pranešimas "Subalansuotos mitybos principai"
Jolanta Sadauskienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

Pranešimas "Gamtamokslinės išvykos, ekskursijos, virtualios kelionės priešmokyklinėje grupėje"
Ramunė Vėželytė
Vilniaus lopšelis-darželis "Vėrinėlis"

Pranešimas "Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse per projektinę veiklą"
V.Lukočienė
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Pranešimas "Ekologinės aplinkosauginės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje"
Milana Beišienė
Tauragės lopšelis – darželis "Kodėlčius" Vilhelmina Lukavičienė
Šiaulių universitetas

Pranešimas "Vaikų maitinimo aktualijos: dabartis ir ateitis".
Ieva Gudanavičienė
Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė

Pranešimas "Gamtos pažinimo gebėjimų ugdymas mokantis žaliosiose aplinkose"
Gintarė Plankytė
LEU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos IV kurso studentė

Pranešimas "Pozityvaus elgesio skatinimas".
Inga Bilinskienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Pranešimas "Mįslės - etnokultūrinio ugdymo priemonė įgyvendinant pradinio ugdymo programas".
Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Pranešimas "Užduočių knygos gamyba kartu su mokiniais".
Danguolė Savičienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.

Pranešimas "Neformaliojo ugdymo galimybės. Pasaka iš dėžės".
Lilia Semionova, Renata Šėžienė
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojos metodininkės.

Pranešimas "Moksliniai tyrinėjimai pradinėje mokykloje".
Gitana Šuminienė, Jolanta Kondrašovienė
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojos metodininkės.

Pranešimas "Knygų skaitymas – ypatingas vaikų ir tėvų ryšys"
Violeta Liškevičienė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pranešimas "Visapusiško priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo galimybės bendradarbiaujant su biblioteka"
Renata Šeibokienė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pranešimas "Ankstyvosios vaikystės pasakos ir jų reikšmė vaikų ugdyme"
Asta Mainelienė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" auklėtoja metodininkė.

Pranešimas "Knyga mane augina"
Loreta Čižienė
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Pranešimas "Knygos vaidmuo vaiko gyvenime"
Regina Servut
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pranešimas "Knygos ir vaidybos reikšmė ikimokykliniame amžiuje"
Jūratė Juršienė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" auklėtoja metodininkė.
Daiva Bileišienė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" vyresnioji auklėtoja.

Pranešimas "Ar knyga išlieka universalia ugdymosi priemone?"
Rasa Juršytė
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Pranešimas "Šiuolaikinė vaikų literatūra ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams"
Rima Sorokina
Visagino viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja.

Pranešimas "Ekologinės aplinkosauginės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje"
Milana Beišienė
Tauragės vaikų lopšelis-darželis "Kodėlčius"
Vilhelmina Lukavičienė
Šiaulių universitetas

Pranešimas "Mokyklos žaliosios aplinkos panaudojimas mokinių tyrimo gebėjimų ugdymui"
Indrė Kušlyte
LEU

Pranešimas "1–2 klasių mokinių teksto supratimo mokymas lietuvių kalbos pamokose: veiklos tyrimo analizė"
Ingrida Mereckaitė, Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija
doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, LEU

Pranešimas "Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pasaulio pažinimo pamokose"
Nadia Venskuvienė, Nacionalinis egzaminų centras, metodininkė
LEU, doktorantė

Pranešimas "Naujausi standartizuotų testų rezultatai. Ugdymo kokybės tobulinimas naudojantis standartizuotų testų rezultatais ir mokinių apklausos duomenimis"
Dr. Pranas Gudynas

Pranešimas "IKT taikymo galimybės matematikos pamokose"
Audronė Kupetienė
Ignalinos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė

Pranešimas "MEDŽIAGOS KARTOJIMAS ĮTVIRTINANT-KELIAS Į SĖKMĘ"
Vida Stundžaitė
Ignalinos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

Metodinė medžiaga "Matematikos probleminiai uždaviniai"
Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos projektas
"Metodinės medžiagos "Matematikos probleminiai uždaviniai"
parengimas, vadovaujantis PISA tyrimų ataskaitų rekomendacijomis"

Pranešimas "Matematikos probleminiai uždaviniai integruotose pamokose"
Irina Bogomolnikova, Visagino "Atgimimo" gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Valerija Kargina, Visagino "Atgimimo" gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė
Julija Lipunova, Visagino "Atgimimo" gimnazijos informacinių technologijų ir taikomosios ekonomikos mokytoja metodininkė
Jelena Tichomirova, Visagino "Atgimimo" gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė
Irina Merežnikova, Visagino "Atgimimo" gimnazijos technologijų ir verslo pagrindų mokytoja

Pranešimas "Sveikatos stiprinimo aktualijos ir darželio bendruomenės fizinis aktyvumas"
Božena Zimblienė
Vilniaus lopšelis-darželis "Žiedas"

Pranešimas "Asmenybės ir sveikatos ištakos - vaikystė"
Daiva Gudelevičienė
Visagino lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"

Pranešimas "Ekologinio sąmoningumo ugdymo galimybės priešmokyklinėje grupėje"
Rasa Juršytė
Visagino lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"

Pranešimas "Tėvų nuomonė apie vaikų maitinimą darželyje, fizinį aktyvumą bei buvimą lauke"
Jolita Čeponytė
Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Pranešimas "Tėvų nuomonė apie vaikų gyvenimo įpročius, higieninių įgūdžių formavimą bei mitybos tradicijas"
Jolita Čeponytė
Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Pranešimas "Sveikatingumo projektas "Bitutė sveikuolė"
Jolita Čeponytė
Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Pranešimas "Ieškojimai, tyrinėjimai, atradimai, saugant ir stiprinant sveikatą. Gerosios patirties sklaida"
Jolita Čeponytė
Ignalinos "Šaltinėlio" mokykla

Pranešimas "Sveikatos labirintai"
Inga Bielinienė, Ramunė Gustienė
Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis"

Pranešimas "Užaugęs būsiu olimpietis"
D. Rimkuvienė, E. Raišuotienė
Vilniaus lopšelis-darželis "Žilvitis"

Mokymo priemonė (padalomoji medžiaga) anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse "Spalvos"
Elina Noskova
Anglų kalbos mokytoja, Visagino "Verdenės" gimnazija

Mokymo priemonė anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse "Spalvos"
Elina Noskova
Anglų kalbos mokytoja, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas "Gabių ir talentingų vaikų ugdymas"
Asta Sieliūnienė
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Pranešimas "Trečios klasės mokinių aplinkosauginės nuostatos"
Indrė Kušlytė ir Ieva Šaltanovaitė
LEU

Pranešimas "Pasaulio pažinimo pamoka "Lietuvos naudingosios iškasenos": mokinių atradimai ir patirti sunkumai"
Rita Makarskaitė - Petkevičienė
LEU

Pranešimas "Tėvų nuomonė sveikos gyvensenos klausimais: vienos pradinės mokyklos patirtis"
Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir Jurgita Pagrindytė
LEU

Pranešimas "Atradimai pasaulio pažinimo pamokoje: nuo teorijos link konkrečios veiklos"
Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir Silvija Kazakevičienė
LEU

Pranešimas "Valiuta ir faunos bei floros pavyzdžiai"
Jolanta Sadauskienė
Biologijos mokytoja metodininkė, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas "Bendrųjų kompetencijų ugdymas 5-je klasėje"
Jolanta Sadauskienė
Biologijos mokytoja metodininkė, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas "Pilietiškumo ugdymas III klasėje, supažindinant mokinius su lietuviškų pinigų simbolika (klasės valandėlių ciklas)"
Asta Bauraitė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, "Žiburio" pagrindinė mokykla

Pranešimas "Konkursas "Gudragalvis" - atvira veikla Visagino savivaldybės pradinių klasių mokiniams"
Loreta Čižienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, "Žiburio" pagrindinė mokykla

Pranešimas "Komandinė Visagino savavaldybės matematikos mokytojų veikla ir "Verdenės" gimnazijos darbo su gabiais mokiniais fragmentai"
Jelizoveta Mackevičienė
Matematikos mokytoja ekspertė, Visagino "Verdenės" gimnazija


Natalja Markelova
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Svitlana Zherlitsyna
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė.

Projektas:"Kas gyvena kuprinėje?"
Daiva Maldžiuvienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas:"Kaip nepasiklysti pasiekimų knygelių gausoje?"
Daiva Maldžiuvienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas:"Komunikavimo kompetencijos ugdymas integruotos veiklos metu"
Daiva Maldžiuvienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Skaitovų konkursas: "Noriu būti sveikas"
Daiva Maldžiuvienė, Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Skaitovų konkursas: "Mano ir tavo šalis – Lietuva!"
Daiva Maldžiuvienė, Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Viktorina skaitovų konkursui: "Mano ir tavo šalis – Lietuva!"
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas:"Pasaulio bibliotekos"
Asta Mačėnienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja

Projektas:"Kalbėkime lietuviškai"
Valentina Vinogradova,
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Ramunė Malinauskienė,
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Projekto"Kalbėkime lietuviškai" pristatymas: "Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas pradinėje mokykloje"
Valentina Vinogradova,
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Ramunė Malinauskienė,
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Pranešimas:"Atnaujintos bendrosios programos: mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės (mokymosi aplinkos, individualizavimas, vertinimas)"
Valentina Vinogradova, Regina Trukan, Praskovja Makarova, Svetlana Grečko,
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Popietė,skirta Motinos dienai "Tau, mamyte!"
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Šventės scenarijus: "Mokslo metų pabaigos šventė"
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Lietuvių kalbos pamoka 2-je klasėje: "A.Gutauskas "Kiškio ausys"
Jūratė Jankevičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Ilgalaikis projektas pradinukams: "Mano Lietuva"
Jūratė Jankevičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai: "Arklys"
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis dailės ir technologijų pamokoms: "Darbeliai iš krepinio popieriaus"
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos pamoka 2-je klasėje: "Sveika, Kalėdų bobute!"
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pasaulio pažinimo pamoka: "Žmogus ieško pagalbininkų"
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pasaulio pažinimo pamoka: "Pavasaris"
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Chemijos pamoka 8 klasėje: "Junginių palyginimas"
Auksė Baušytė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė

Netradicinė integruota lietuvių kalbos pamoka: "Mėlynosios planetos istorija" (islandų pasakos motyvais)
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis:"Islandija – Šiaurės šalis",
skirta netradicinei integruotai lietuvių kalbos pamokai "Mėlynosios planetos istorija"(islandų pasakos motyvais)
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Netradicinė,integruota lietuvių kalbos pamoka : "Teatralizuota kelionė islandų sakmės "Hilda – elfų karalienė" motyvais"
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Netradicinė,integruota pasaulio pažinimo pamoka:  "Vaikai, gyvenkime draugiškai!"
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis:"Kelionė į Švediją",
skirta netradicinei, integruotai pasaulio pažinimo pamokai "Vaikai, gyvenkime draugiškai!"
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Metodinės rekomendacijos: "Mokinių mokymosi strategijos. Kaip atpažinti mokymosi stilių?"
VilmaBalčiūnienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė

Metodinės rekomendacijos:   "Ką reikėtų žinoti ugdant regos sutrikimą turinčius mokinius?”
VilmaBalčiūnienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė

Pranešimas: "Ko tikisi mokiniai iš mokytojo?"
RasaDijokaitė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos logopedė metodininkė

Pateiktys pranešimui: "Ko tikisi mokiniai iš mokytojo?"
RasaDijokaitė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos logopedė metodininkė

Šventės scenarijus: "Muzikos šalis"
Aurelija Šinkūnienė,
Visagino "Verdenės" vyresnioji muzikos mokytoja

Metodinės rekomendacijos: "Patarimai būsimųjų pirmokų tėveliams"
Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė,
Visagino "Verdenės” gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis:"Skaitymo pratybos"
Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis:"Akmens amžius"
Inga Bilinskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Pateiktis:"K. Donelaitis"
Inga Bilinskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Pateiktis:"Prancūzų dailininkas K. Mone"
Inga Bilinskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Pateiktis dailės pamokai: "Perspektyvinis vaizdas"
Inga Bilinskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Pateiktis:"Vaiko teisės ir pareigos"
Inga Bilinskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Biologijos pamoka 10 klasėje: "Mitozė ir mejozė"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja

Biologijos pamoka 9 klasėje: "Kaip perduodami nerviniai impulsai"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja 

Biologijos pamoka 7 klasėje: "Organizmo gynyba nuo užkrečiamų ligų"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja 

Biologijos pamoka 7 klasėje: "Maisto produktų sudėties tyrimas"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja 

Projektas:"Tyrinėjame mišką"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja 

Metodinės rekomendacijos: "Interaktyvaus ugdymo metodai"
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja 

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai: "Apie bulvę"
Jelena Dragel,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai: "Apie varlę"
Jelena Dragel,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai 2-oje klasėje: "Naminiai gyvūnai"
Jelena Dragel,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai: "Miškas – laukinių gyvūnų namai"
Jelena Dragel,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai: "Vandens pasaulis"
Jelena Dragel,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Matematikos-informatikos integruota pamoka 8 klasėje: "Detektyvų agentūra: Matematikos ir informatikos ryšių nustatymas".
Ilona Borina,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji informacinių technologijų mokytoja


Pateiktis pamokai: "Detektyvų agentūra: Matematikos ir informatikos ryšių nustatymas".
Ilona Borina,
Visagino "Verdenės" gimnazijos vyresnioji informacinių technologijų mokytoja


Netradicinė veikla: "Matematikos ir informatikos diena "Verdenės gimnazijoje".
Vida Kumpienė, Vida Brukštuvienė, Margarita Arefjeva, Eugenija Kazėnienė, Ilona Borina,
Visagino "Verdenės" gimnazijos matematikos ir informatikos mokytojos.


Pranešimas: "Septynių žingsnių projekto rengimo modelis".
Elina Noskova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos anglų kalbos mokytoja


Pranešimas: "Danijos ir Škotijos ikimokyklinio ugdymo plėtra".
Irena Romanovskaja,
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" auklėtoja metodininkė


Pranešimas: "Veiklos planų parengimas metodiniuose būreliuose".
Zita Miškinytė-Mazūrienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė


Pranešimas: "Matematikų dienos".
Svetlana Macilevič, Tatjana Ralkevič
Visagino Draugystės vidurinės mokyklos matematikos mokytojos metodininkės


Pranešimas: "Gerosios patirties sklaida būrelyje".
Olga Trainienė,
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vyresnioji socialinė pedagogė


Pranešimas: "Projektas "O toj mažoj širdelėj - visa Lietuva".
Aliona Popova,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Loreta Čižienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė


Pranešimas: "Gerosios patirties sklaida būrelyje".
Marina Kločkova,
Visagino "Atgimimo" gimnazijos muzikos vyresnioji mokytoja
Aurelija Šinkūnienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos muzikos vyresnioji mokytoja


Pranešimas: "Ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio "Mažylis" organizuojami ir inicijuojami renginiai".
Daiva Gudelevičienė,
Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis raktelis" auklėtoja metodininkė


Pranešimas: "Projektinė veikla".
Svetlana Bendelston
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos dailės vyresnioji mokytoja


Pranešimas: "Visagino miesto biologijos mokytojų metodinio ratelio veikla".
Jolanta Sadauskienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja


Pateiktis: "Paukščių globa žiemą – būdas juos pažinti"
Danutė Bernatavičienė,
Kėdainių lopšelis – darželis "Žilvitis"


Pranešimas: "Lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ugdymo turinio suartinimas".
Zita Miškinytė - Mazūrienė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė


Pranešimas: "Dvikalbio ugdymo elementų taikymas istorijos pamokose".
Eleonora Dutkevičienė,
Visagino Sedulinos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė

Metodinis darbas: "Ekonomikos užsiėmimų įtaka pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ir finansinio išprusimo lavinimui".
Asta Bauraitė,
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai 3-oje klasėje: "Vandenyje ir prie vandens"
Jūratė Jankevičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis pasaulio pažinimo pamokai 3-oje klasėje: "Verslai".
Jūratė Jankevičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Programa 1-ai klasei: "Kryptingas meninis ugdymas".
Jūratė Jankevičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Lankstinukas pirmokų tėvams: "Kaip padėti pirmaklasiui?"
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Lankstinukas pirmokų tėvams: "Mokinio kraitelė"
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Programa būsimųjų pirmokų pažintinei poilsio stovyklai: "Kiškių mokyklėlė".
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Kvietimas į būsimųjų pirmokų pažintinę poilsio stovyklą: "Kiškių mokyklėlė".
Jūratė Jankevičienė, Lina Navickienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės

Pateiktis dailės ir technologijų pamokai : "Linksmoji pieštukinė".
Daiva Maldžiuvienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pateiktis žmogaus saugos pamokai : "Pakartokime saugaus elgesio taisykles gatvėje".
Daiva Maldžiuvienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Straipsnis "Pasiklydęs piniguose...(arba kelios idėjos pilietiškumui ugdyti)".
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Straipsnis "Netradicinis mokymo būdas: mokiniai moko mokytoją ( arba "Papiruso paslaptį atskleidus" ).
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Metodinė priemonė spec. poreikių vaikams mokyti: matematikos pratybos "Mokausi skaičiuoti" I klasei.
Danguolė Savičienė,
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Matematikos pamokos planas 7 klasei "Sveikųjų skaičių sudėtis, atimtis (temos apibendrinimas)".
Jelizaveta Mackevičienė,
Visagino miesto matematikos mokytoja ekspertė

Matematikos pamokos užduotys 7 klasei "Sveikųjų skaičių sudėtis, atimtis (temos apibendrinimas)".
Jelizaveta Mackevičienė,
Visagino miesto matematikos mokytoja ekspertė

Metodinė priemonė spec. poreikių vaikams mokyti: lietuvių kalbos pratybos "Mokausi skaityti ir rašyti" I klasei.
Danguolė Savičienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas: "Vaikų prigimtinio ir natūralaus pažintinio aktyvumo ugdymas pasaulio pažinimo pamokose"
Danguolė Savičienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas: "Kompetencijų įtaka mokymosi stiliams dailės ir technologijų pamokose"
Daiva Maldžiuvienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas: "Komunikavimo kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse"
Jūratė Jankevičienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas: "Į kompetencijas orientuotas pradinis ugdymas"
Asta Bauraitė
Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Metodinės priemonės lietuvių kalbos mokymui "Drakoniukas mokosi kalbėti taisyklingai" pristatymas.
Danguolė Savičienė
Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pranešimas: "Edukacinės patirties bankas. Biblioteka".
Ona Gutė
Visagino VPMMMC metodininkė

Pranešimas: "Kvalifikacijos tobulinimo galimybės (švietimo mainų paramos fondai)".
Elina Noskova
Visagino "Verdenės" gimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Pranešimas: "Gamtotyra Šilutės pradinėje mokykloje".
Violeta Lukočienė
Šilutės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė

Pranešimas: "Pasaulio pažinimo pamokos gamtoje".
Violeta Lukočienė
Šilutės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė

Pranešimas: "Projektas: "Vanduo – gyvybės šaltinis".
Danutė Bernatavičienė
Kėdainių miesto lopšelio-darželio "Žilvitis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė
Jurgita Vanckavičienė
Kėdainių miesto lopšelio-darželio "Žilvitis" priešmokyklinio ugdymo pedagogė – vyresnioji auklėtoja

Pranešimas: "Mokymosi metodų įvairovė – tai vienas iš faktorių motyvacinės aplinkos sukūrimui"
Antonina Bachmate
5 kategorijos matematikos mokytoja, Latvijos Kraslavos rajono "Varaviksnės" vidurinė mokykla

Pranešimas: "Motyvuojančios aplinkos įtaka anglų kalbos pamokose"
Elina Noskova
Anglų kalbos mokytoja, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas: "Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant palankų mikroklimatą mokykloje"
Ilga Stikute
Direktoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai, Latvijos Kraslavos valstybinė gimnazija
Inta Gribule
Latvijos Kraslavos valstybinė gimnazija

Pranešimas: "Patirtis kuriant motyvuojančią ugdymo(si) aplinką"
Laimutė Lumbienė
Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla
Sigita Paradnikienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla

Pranešimas: "Vaikai ir liaudies kūryba. Tradicinės pasakos inovatyvūs interpretavimo būdai"
Daiva Šileikienė
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla
Larija Savičenko
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla

Pranešimas: "Mokymosi motyvacija pradinėje mokykloje"
Daina Strupiša
4-os kategorijos pradinių klasių mokytoja, Latvijos Kraslavos rajono "Varaviksnės" vidurinė mokykla

Pranešimas: "Šviesos stalai – inovacija ir kūrybiškumo laisvė"
Violeta Liškevičienė
Vyresnioji auklėtoja, Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
Jūratė Juršienė
Vyresnioji auklėtoja, Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

Pranešimas: "Smulkiosios motorikos vystymasis per logopedinius ir kūrybinius užsiėmimus"
Natalja Kabajeva
Vyresnioji logopedė, Visagino lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
Tajana Bondarenko
Meno mokyklos mokytoja, Visagino kūrybos namai
Olga Fisenko
Vyresnioji logopedė, Visagino "Gerosios vilties" mokykla

Pranešimas: "Mokymosi motyvacija dailės pamokose"
Zoja Ageičik
Dailės mokytoja metodininkė, Visagino kūrybos namai

Pranešimas: "Didaktinė medžiaga ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui"
Jelena Zotova
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Visagino lopšelis-darželis "Gintarėlis".

Pranešimas: "Ugdomosios veiklos su ikimokyklinio amžiaus vaikais organizavimo, individualizavimo pagal kompetencijas sistema"
Olga Falejeva
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Visagino vaikų lopšelis-darželis "Gintarėlis"

Praktinė pratybos: "Motyvuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinio ugdymo grupėje"
Dalia Nekliudova
Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, Visagino lopšelis-darželis "Auksinis raktelis", VPMMMC
Olga Falejeva
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Visagino lopšelis-darželis "Gintarėlis"

Pranešimas: "Kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse formuojant mokinių skaitymo įgūdžius"
Aliona Popova
Pradinių klasių mokytoja metodininkė, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas "IKT panaudojimo galimybės logopedo darbe"
Dalia Antanavičienė
Logopedė metodininkė, Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla

Pranešimas "Debatų metodas"
Vaiva Radzevičienė
Lietuvių kalbos mokytoja, Visagino "Verdenės" gimnazija

Pranešimas: "Žaidybinių metodų naudojimas matematikos pamokose"
Natalja Loskutova
5 kategorijos matematikos mokytoja, Latvijos Kraslavos valstybinė gimnazija

Pranešimas: "Kūrybiškumo ugdymas biologijos pamokose"
Jolanta Sadauskienė
Biologijos mokytoja metodininkė, Visagino "Verdenės" gimnazija