Veiklos programa
VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2020 M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2019 M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2018 M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2017 M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2016 M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2015 M. RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAMS (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2014-2015 M.M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2013-2014 M.M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2012-2013 M.M. (plačiau)

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MMT VEIKLOS PLANAS 2011-2012 M.M. (plačiau)


VISAGINO SAVIVALDYBĖS  MOKYKLŲ MB VEIKLOS PROGRAMOS 2010-2011 M. M.


1. Visagino savivaldybės anglų kalbos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

2. Visagino savivaldybės ekonomikos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

3. Visagino savivaldybės biologijos-chemijos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

4. Visagino savivaldybės fizikos mokytojų MB veiklos programa  2010-2011 m. m.
(plačiau)

5. Visagino savivaldybės informacinių technologijų mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

6. Visagino savivaldybės psichologų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

7. Visagino savivaldybės muzikos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

8. Visagino savivaldybės socialinių pedagogų  MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

9. Visagino savivaldybės rusų kalbos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

10. Visagino savivaldybės lietuvių  kalbos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m.m.
(plačiau)

11. Visagino savivaldybės matematikos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

12. Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokytojų MB veiklos programa 2010-2011m. m.
(plačiau)

13. Visagino savivaldybės mokyklų bibliotekininkų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

14. Visagino savivaldybės specialiųjų pedagogų  MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

15. Visagino savivaldybės  istorijos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

16. Visagino savivaldybės dorinio ugdymo mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

17. Visagino savivaldybės geografijos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

18. Visagino savivaldybės technologijų mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

19. Visagino savivaldybės pradinių klasių mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

20. Visagino savivaldybės vokiečių kalbos mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

21. Visagino savivaldybės kūno kultūros mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)

22. Visagino savivaldybės dailės mokytojų MB veiklos programa 2010-2011 m. m.
(plačiau)