Naujienos

2017.04.01 Kvietimai dalyvauti renginiuose, konferencijose

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Kviečiame Jus dalyvauti respublikinėje konferencijoje "SKAITYMO STRATEGIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKOSE: iššūkiai ugdant sąmoningą skaitytoją ir tekstų kūrėją".
Konferencija įvyks 2017 m. balandžio 7 d. 10 val., Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, Putvinskio g. 23, Kaunas. Renginį organizuoja: Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, leidyklos "Šviesa" Mokymo centras.

Mokinių komiksų apie gamtą konkursas "Vieną kartą gamtoje..."

Tarptautinė mokinių ir jų mokytojų mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija
"Tiriam pasaulį-atrandam save"

Moksleivių kūrybos konkurso, skirto Europos dienai "Kuriu ateities Europą" nuostatai

2017.03.29 Konferencijoje kartu su moksleiviais iš Japonijos

Visagino "Verdenės" gimnazijos 4 a klasės mokinių komanda (mokytoja Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė) kovo 27 d. dalyvavo Vilniaus Žemynos gimnazijoje vykusioje tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje "Gamtos raida".

Konferencija kasmetinė, vienijanti šalies mokyklas, kuriuos dalyvauja tarptautiniame Baltijos jūros projekte. O šiemet ji išsiskyrė tuo, kada joje dalyvavo moksleiviai iš Japonijos. Vienas iš konferencijos tikslų buvo stiprinti mokyklų tarptautiškumą, mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą, skatinti bendradarbiavimą bei formuoti gamtamokslinio mąstymo ir tyrimų įgūdžius. Ketvirtokai iš "Verdenės" gimnazijos priėmė tai kaip iššūkį: atliko tyrimus gamtamoksline kryptimi, parengė pranešimus ir vieną iš jų perskaitė konferencijos metu net anglų kalba. Marius Mitrofanov ir Emilis Jonušas perskaitė pranešimą "Invazinių šliužų paieška Visagino mieste", o Lukas Matkevičius, Rimas Petkūnas ir Deividas Čiučiulka - "Venus flytrap (lat. Dionaea muscipula) feeding ration investigation" (Jautriojo musėkauto raciono tyrimas).

Pranešimai sulaukė dėmesio, buvo pateikta klausimų. Japonų moksleiviai juokaudami pasidomėjo, ar po pateikto maisto raciono Jautrusis musėkautas nesimodikavo, t.y. nepakeitė savo išvaizdos... Moksleiviai iš Japonijos taip pat pranešimus skaitė anglų kalba: "Introducion of Japan", pranešėjai - Akane Ikeji, Fuka Kotera, Ryo Goto and Jurin Fujimoto (Sakai City ir Semboku High school) ir "Protection Our Sea", pranešėjai – Azuki Tajima, Sana Kawagishi ir Junna Abe.

Plenariniai pranešimai buvo parinkti labai įdomūs: "Klimato kaita ir orų prognozė", pranešėjas meterologas, astrologas Naglis Šulija; "Augalų komunikacija", pranešėja - VDU profesorė Vida Mildažienė ir "Sintetinė biologija – mokslininkų LEGO konstruktorius, pranešėjai – VU "iGEM" komandos studentai. Pranešimų tematika glaudžiai siejasi su gamtosauginėmis problemomis. Juk moksleiviai – tai būsimieji verslininkai, mokslininkai ir ateities statytojai. Nuo jų minčių, veiksmų ir sprendimų priklausys ne tik šalies, bet Žemės ateitis. Grįžę į savo gimnaziją mokiniai papasakojo įspūdžius ir naujienas savo bendruomenės nariams.

Nors konferencijoje ketvirtokai buvo patys jauniausi dalyviai, bet kuo puikiausiai suprato, kad gamtosauginės problemos vienija žmones ir kviečia ieškoti bendrų sprendimų. Tyrimai gamtamoksline kryptimi, dalyvavimas konferencijose ugdo jauną žmogų, suprantantį ir mąstantį apie žmonijos ateitį.2017.03.20 Visagino pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Dagdoje

Kovo 17 d. Latvijos Respublikoje, Dagdos mieste vyko 2-oji tarptautinė ir 7-tarpregioninė mokytojų dalinimosi darbo patirtimi konferencija "Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės".

Mokytojai iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos buvo kviečiami dalintis darbo patirtimi ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas. Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė ir Visagino savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai. Latvijoje dar tik pradedamas ugdymas, pagrįstas kompetencijų ugdymu, o Lietuvoje jis jau vykdomas nuo 2008 metų. Konferencijos dalyviams dėl to buvo labai įdomi mūsų, Lietuvos pedagogų veikla šia kryptimi.

Konferencijos darbas vyko sekcijomis: ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, tiksliųjų mokslų, dailės ir technologijų bei kt. Darbas buvo organizuotas labai sklandžiai. Pranešimų gausa ir įvairovė kvietė giliau susimąstyti, ieškoti naujų ugdymo proceso gerinimo kelių ir būdų.

Po pietų konferencijos dalyviai buvo kviečiami išsirinkti pagal pomėgius ir norus praktinę veiklos sritį. Atskiruose kabinetuose patyrę pedagogai dalinosi patirtimi, kaip galima sėkmingiau atkleisti vieną ar kitą mokymosi temą ugdant mokinius šiuolaikiniu ritmu.

Konferencijos refleksija vyko labai draugiškoje aplinkoje. Tardama padėkos žodį Lietuvos delegacijos vardu E. Čekienė pajuokavo, jog trūko tik poros valandų, kad kuo puikiausiai suprastumėme latvių kalbą, kadangi konferencija buvo organizuota profesionaliai, apgalvotos visos smulkmenos leido konferencijos dalyviams jaustis jaukiai, saugiai, daug dirbti tobulinant savo kvalifikaciją bei kompetencijas.

Po konferencijos visaginiečiai turėjo galimybę aplankyti Dagdos vaikų lopšelį-darželį, susipažinti su jo aplinkomis bei palyginti su savo esamomis aplinkomis.

Monika Gutė, VŠPC metodininkė2017.02.06 Raiškaus žodžio šventė

Vasario 1 dieną Visagino "Žiburio" pagrindinėje mokykloje vyko Meninio skaitymo konkurso savivaldybės turas. Nors dėl gripo epidemijos daugelis veiklų buvo sustabdytos, jaunųjų skaitovų iš visų miesto mokyklų tai neišgąsdino. Geriausiai savo mokyklose pasirodę 5-8 ir 9-12 klasių mokiniai suradę įdomių, jiems artimų tekstų, stengėsi juos originaliai interpretuoti, įtaigiai perskaityti. Džiugino ir tai, kad mokiniai, besimokantys ne valstybine kalba, puikiai įvaldę lietuvišką žodį.

Vertinimo komisijos, kurią sudarė visų miesto mokyklų lietuvių kalbos mokytojos, sprendimu 5-8 klasių mokinių grupėje geriausiai pasirodė "Verdenės" gimnazijos 8 klasės mokinys Jokūbas Naglinskas (I vieta, mokytoja Vaiva Radzevičienė), "Žiburio" pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinys Liutauras Mazūra (II vieta, mokytoja Skirmantė Ramelienė) ir Gabrielė Pupelytė, "Verdenės" gimnazijos 6 klasės mokinė (III vieta, mokytoja Dalia Burneikaitė). 9-12 klasių mokinių grupės geriausi skaitovai Rugilė Trubilaitė, "Žiburio" pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinė (I vieta, mokytoja Vilija Violeta Gediminskienė), "Verdenės" gimnazijos abiturientai Irmantas Vasiljevas (II vieta) ir Arvydas Galaguzas (III vieta). Abiem vaikinams pasirengti padėjo mokytoja Dalia Burneikaitė.

Konkurso vertinimo komisijai buvo parodyta ir viena literatūrinė kompozicija "Aukštyn širdis tarp žemės ir dangaus". Ją atliko grupė "Verdenės" gimnazijos IV klasės mokinių, kuriuos irgi parengė mokytoja Dalia Burneikaitė.

Konkurso nugalėtojai Jokūbas Naglinskas, Rugilė Trubilaitė bei kompozicijos atlikėjai atstovaus Visagino miestui vasario 11 dieną regioninėje konkurso atrankoje Utenoje. Smagu, kad šiandien, informacinių technologijų laikais, meninis žodis gali būti patrauklus ir paveikus.

Dalia Burneikaitė, Visagino savivaldybės lietuvių kalbos mokytojų MB pirmininkė

2017.01.30 Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos (MMT) posėdis

Sausio 26 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos (MMT) posėdis. Posėdžio metu buvo renkamas MMT pirmininkas, sekretorius. Pirmininku buvo išrinkta Danguolė Savičienė, "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, sekretore – Jūratė Jankevičienė, "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Posėdžio metu buvo skaityti trys pranešimai. Pirmasis vadinosi "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas. Gerosios patirties sklaida".

Pranešėjos - Larisa Minič, vaikų lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, metodinio būrelio "Mažylis" pirmininkė; Regina Servut, vaikų lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė; Valentina Katyševa, vaikų lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė. Pranešimo pagrindinė mintis – ugdyti kitakalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimus nuo mažų dienų galima sėkmingai taikant įvairius mokymo metodus, įtraukiant ir tėvus į šią veiklą.

Antrasis pranešimas vadinosi "Atnaujintos lietuvių kalbos programos pradinėje mokykloje. Teorija ir praktika". Pranešėja Inga Bilinskienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Ji dirba pagal atnaujintas programas, todėl savo darbo patirtimi dalijosi su kolegėmis, aptarė iškilusias problemas. Pranešimą "Skaitymo gebėjimų stiprinimas. Plano 2017 m. pristatymas" skaitė Irena Rokickaitė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė. Ji ragino aktyviau bendradarbiauti visų grandžių pedagogus. Irena Rokickaitė priminė, kad Visagino miesto bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauja nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose. Taip pat ji informavo apie susitikimą su "Vyturio" leidyklos atstovu dėl elektroninių knygų.

Danguolė Savičienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, pristatė savo sukurtas metodines priemones: specialiųjų poreikių vaikams pratybų sąsiuvinį "Mokausi rašyti ir skaityti" 4-ai klasei (leidykla "Indra", 2016) ir "2017 Metų kalendorių "Limerikos" (leidykla "Indra", 2016) . Pranešėja paaiškino, kaip su jomis dirbti, kokiu tikslu jos buvo sukurtos. Aldona Giržadienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, apibendrino MB būrelių veiklos už 2016 m. ataskaitas, ragino mokytojus metodininkus būti aktyvesniems, įsitraukti į Metodinės Tarybos veiklą. Danguolė Savičienė, MMT pirmininkė pateikė MMT ataskaitą už 2016 metus, siūlė numatyti veiklas 2017 metams.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34