Naujienos

2016.12.05 Konferencija "Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

Lapkričio 24 dieną Lietuvos edukologijos universitete vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "MOKYTOJAS ŠIANDIEN IR RYTOJ: TARP REALYBĖS IR LŪKESČIŲ". Konferencijoje buvo pristatyta ir Visagino "Verdenės" gimnazijos veikla, patirtis, pasidalinta gerąja patirtimi. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė skaitė pranešimą "Tyrimų svarba mokinių motyvacijai ugdyti mokant "Sveikos mitybos" dalyko". Istorijos mokytoja metodininkė Lilija Ramanauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Radzevičienė paruošė stendinį pranešimą "Ateitį kuriu mokydamas (-is) čia", kuriame pristatė "Verdenės" gimnazijos pilietinio ugdymo sistemą. Džiugu, kad "Verdenės" gimnazijos veikla įdomi Lietuvos mokyklų kolegoms, kad sulaukiame daug gražių atsiliepimų ir vertinimų. V. Radzevičienė

2016.11.17 Konkurso rezultatai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas strateginių partnerysčių projektą "Erazmus+", "Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant", organizavo ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą. Jo tikslas buvo surinkti integruotų gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos pamokų ar projektų scenarijų, planų ir jiems įgyvendinti reikalingų išteklių (užduočių lapų, dalijamosios ir vaizdinės medžiagos, vertinimo pavyzdžių, taikomųjų programų ir pan.), mokiniams ugdyti skirtų skaitmeninių mokymo(si) priemonių rinkinių pavyzdžių.

Konkursui buvo pateikta 45 darbai. Šiuos darbus vertino UPC direktoriaus sudaryta keturių asmenų vertinimo komisija. Vadovaudamasi iš anksto nustatytais vertinimo kriterijais (pateikto darbo turinio atitiktis konkurso temai, medžiagos kokybė ir inovatyvumas) vertinimo komisija pirmą vietą skyrė VŠĮ "Šiaurės licėjus" mokytojai Valdonei Navickaitei. Antroji vieta buvo paskirta Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytojai Danguolei Savičienei.

2016 m. lapkričio 2-4 d. Ugdymo plėtotės centre vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo "Erazmus+" KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto "Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant" (Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving) seminaras "Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo". Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms. Seminaras skirtas mokytojams, 2016 m. birželio 1 d. liepos 6 d. dalyvavusiems UPC organizuotame ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse ir pateikusiems konkurso sąlygas atitikusius ir viešinti tinkamus darbus. Seminaro dalyviai atliko praktines veiklas, naudodami IKT įrankius vertinimui ir įsivertinimui: mokėsi kurti apklausas, taikyti ir gauti grįžtamąjį ryšį, dalytis ir naudotis Quizizz, Edcanvas, Kahoot, Plickers ir kt. aplinkose esančiais ištekliais, išbandė šiuos įrankius. Susipažino kokie yra STEAM ugdymo principai, suvokė kaip einama nuo STEM link STEAM, kokie yra požiūriai ir metodai. Mokėsi, kaip suplanuoti pamoką, pagrįstą STEAM, tarpdalykine integracija ir darnaus vystymosi principais. Aiškinosi geimifikacija ir žaidimais pagrįstą mokymą(si): teorinį pagrindimą, geimifikacijos pavyzdžius. Aptarė problemų sprendimą bendradarbiaujant: įrankius, metodų poveikį mokymui(si). Atliko praktinius darbus naudojant Lino, Edcanvas, Wikispace, Padlet, WebQuest ir kitas aplinkas. Seminaro dalyviai numatė perteikti savo įgytą patirtį sugrįžę į savo mokyklas. Kūrybiškai seminarą organizavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Eglė Vaivadienė.

2016.11.09 Informacija apie įvyksiančius konkursus mokykloms

2016 –2017 m. "Consumer Classroom" tarpmokyklinis konkursas.
Konkurse gali dalyvauti vidurinės mokyklos (12–18 metų amžiaus mokiniai) iš visos Europos Sąjungos nuo 2016 m. spalio 10 d. iki 2017 m. kovo 17 d. vidurnakčio (Centrinės Europos laiku)

Dalyvaukite ketvirtajame tarpmokykliniame konkurse:
Sumanieji energijos vartotojai

http://www.consumerclassroom.eu/lt/2016-%E2%80%932017-m-%E2%80%9Econsumer-classroom%E2%80%9C-tarpmokyklinis-konkursas

http://www.luma.fi/start-en/

Informacija apie įvyksiančią konferenciją VŠPT gruodžio mėnesį

2016 m. gruodžio mėnesį įvyksiančios konferencijos "Projektai: nauda ir galimybės 5" nuostatai. Konferencija įvyks dviem srautais.
Konferencijos tikslas – plėtoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą bei projektinės veiklos sklaidą.

Projektų mugė bendrojo ir neformaliojo ug. įstaigoms
Projektų mugė ikimokyklinio ugd. įstaigoms2016.10.27 Informacija dėl į metodinės dienos

"Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės veiklos refleksija"

Prasideda registracija į metodinę dieną "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės veiklos refleksija", kuri vyks šių metų lapkričio 3 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Gedimino pr.51, Vilniuje. Jos tikslas - aptarti, kaip sekasi stiprinti metodinę veiklą ir aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo svarbą regionuose.
Kviečiame dalyvauti savivaldybių komandas, kurias sudarytų 2-3 asmenys: savivaldybių ugdymo srities ar dalyko metodinio būrelio pirmininkas, švietimo skyriaus, švietimo centro ar švietimo pagalbos tarnybų specialistai, galintys pristatyti savo miesto ar rajono metodinę veiklą, ir numatytas arba jau atliktas veiklas, skirtas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams stiprinti.
Išankstinė registracija vyksta: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?3652.
Renginio pradžia-10.00 val., pabaiga -15.00 val. Registracijos prieš renginį pradžia - 9.00 val. Renginys nemokamas.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daina Grigėnienė
Ugdymo plėtotės centro
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. +370 5 277 9881Informacija dėl parodos "Mokykla-2016"

Maloniai kviečiame Jūsų mokyklos administraciją, mokytojus ir moksleivius aplankyti parodą MOKYKLA 2016, kuri vyks š. m. lapkričio 25-26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre "Litexpo".
Siunčiame nuorodą į grupinių bilietų užsakymo paraišką, kurią užpildžius, bilieto kaina vienam asmeniui yra 2,5 Eur.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtbAlT3viQzc-OYjjEGG0pRn4hONcNB4uWQDoknoMX_iHAQ/viewform

Kaina galioja grupėms nuo 10 asmenų. Paraiškos priimamos iki lapkričio 21 dienos.
Pridedame trumpą informaciją apie parodą.
Iki susitikimo parodoje!

Vaida Daskevičienė
Projekto vadovo padėjėja
Mob. 8 650 82361
El. p. v.daskeviciene@litexpo.lt
2016.10.24 Įvyko MMT darbo grupės „Dėl skaitymo gebėjimų stiprinimo“ posėdis

Posėdžio metu, kuriam vadovavo VŠPT metodininkė Aldona Giržadienė, darbo grupė aptarė pateiktus metodinių būrelių pasiūlymus dėl skaitymo gebėjimų stiprinimo. Sudarė veiksmų planą 2016-2017 m. m., kuriame numatė veiklas, laukiamus rezultatus, tikslines grupes, įgyvendinimo laiką ir partnerius, jų vaidmenį.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33