Naujienos

2016.05.10 Pradinukai dirbo kartu su mokslininkais

Gegužės 6 d. "Verdenės" gimnazijos pradinukai vyko į šalies konferenciją gamtamoksline tematika. Pastaroji vyko Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje. Čia kasmet organizuojama pradinių klasių mokinių gamtamokslinė konferencija "Gamta šalia mūsų". Šiemet ji vyko Konferencijos metu buvo pateikta 15 gamtotyros darbų. Savo darbą apie vabzdžių metamorfozes pristatė ir "Verdenės" gimnazijos 3 a klasės mokinių komanda: Lukas Matkevičius, Evelina Vainiūtė ir Deividas Čiučiulka (darbo vadovė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė D. Savičienė). Ši konferencija išsiskyrė tuo, kad mokiniai turėjo galimybę dirbti kartu su mokslininkais, klausytis jų paskaitų ir atlikti praktinius užsiėmimus. Mokiniai dalyvavo Lietuvos geografės ir meteorologės Audronės Galvonaitės paskaitoje, kurioje sužinojo apie klimato kaitą, viesulus ir naujus gyventojus mūsų jūroje ir upėse. Kitoje veikloje, vadovaujant mikologei I. Prigodinai-Lukošienei, atliko praktines užduotis su mikroskopais, stebėjo grybų ir pelėsių sandarą. Paskaitoje su gamtininkais, susipažino su tarantule Žozefina ir sužinojo įdomių faktų apie gyvūnų įpročius, apžiūrėjo gyvūnų griaučius, jų sandarą.

Kokie vaikų įspūdžiai po konferencijos? Lukas: "Man labai patiko 3 c klasės mokinių R. Nevinsko ir R. Misevičiaus iš Vilniaus "Šviesos" pradinės mokyklos pranešimas "Trys varlytės baloje". Patiko kartu su mokslininke tyrinėti per mikroskopą grybo bezduko gijų voratinklį". Evelina: "Man didžiausią įspūdį padarė 3 c klasės mokinio A. Breskaus pranešimas "Kaštonų gyvenimo ypatumai" iš Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos. Nesitikėjau, kad kaštonai gali taip greitai augti! Dar labai susidomėjau mokslininkės pasakojimu apie viesulus ir supratau, kaip galima nuo jų apsisaugoti". Deividas: "Man labiausiai patiko Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos 4 klasės mokinės M. Narbutaitės ir N. Vengalytės pranešimas "Kas bendro tarp elektros ir papuošalų?"

Konferencijos metu jaunieji tyrėjai iš Visagino bendravo su bendraamžiais iš Lietuvos mokyklų, įsigijo naujų draugų ir, svarbiausia, plėtė savo akiratį, gilino žinias bei įgūdžius, plėtojo pažinimo kompetenciją.

2016.03.27 Konferencija "Vaikų mitybos organizavimas, maisto kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas švietimo įstaigose"

Renginys įvyko 2016 m. kovo 23 d. Konferenciją organizavo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras bei Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba. Konferencijos metu buvo perskaityta 10 pranešimų: "Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse", pranešėjos: Reda Putrimaitė, Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė ir Dalia Baubinaitė, Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; "Baltymų svarba vabzdžiaėdžio augalo mityboje" (tiriamosios veiklos reikšmė motyvuojant mokinius nagrinėjant temą "Sveika mityba"), pranešėjos: Danguolė Savičienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė ir Jūratė Šoliūnaitė-Pavilionienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; "Kūrybinio mąstymo ir sveikos gyvensenos ugdymas biologijos pamokose", pranešėja Jolanta Sadauskienė, Visagino "Verdenės" gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė; "Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla švietimo įstaigose", pranešėja Agnė Šapokaitė, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Stendinio pranešimo "Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse. Konkursas "Sveikuolių sveikuoliai" pristatymas, pranešėja Loreta Čižienė, Visagino "Žiburio" pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, "Vaikų maitinimo aktualijos: dabartis ir ateitis", pranešėja Ieva Gudanavičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė; "Mityba - sveikatos pagrindas. Vaisiai ir daržovės. Nauda ir visos vaivorykštės spalvos. Į ką turime atkreipti dėmesį žiūrėdami į maisto produktų etiketę", pranešėja Danutė Kotovienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Visagino valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji specialistė- maisto produktų inspektorė; "Kaip organizuojame vaikų maitinimą ugdymo įstaigose?, pranešėja Vlada Garnelytė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro virėjo profesijos mokytoja; "Pienas vaikams" ir "Vaisių/daržovių vartojimo skatinimas mokyklose", pranešėja Žana Vaitkuvienė-Zimina, Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinių klasių mokytoja; "Vaikų mitybos organizavimas "Atgimimo" gimnazijoje", pranešėja Skaistė Trukšaninienė, Visagino "Atgimimo" gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė. Renginio tikslas – plėtoti švietimo ir sveikatos įstaigų bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą bei gerosios darbo patirties sklaidą bei uždaviniai: stiprinti švietimo įstaigų pedagoginių, virtuvės, visuomenės sveikatos įstaigų darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą; pasidalinti su kolegomis konkrečiais gerosios patirties darbo pavyzdžiais buvo pasiekti.

Su konferencijoje skaitytų pranešimų medžiaga galima susipažinti skiltyje "Geroji darbo patirtis".

2016.03.15 Pradinukai aplinkosauginėje šalies konferencijoje

Kovo 8 d. "Verdenės" gimnazijos 3 a klasės mokiniai: Lukas Matkevičius, Evelina Vainiūtė ir Emilis Jonušas (darbo vadovė – pradinio ugdymo mokytoja ekspertė D. Savičienė) dalyvavo mokinių ir mokytojų konferencijoje "Aplinkos raida". Ši konferencija vyko Vilniaus Žemynos gimnazijoje. Į konferenciją "Aplinkos raida" buvo pakviestos šalies mokyklos, kurios dalyvauja tarptautiniame UNESKO Asocijuotų mokyklų projekto (ASPnet) vienoje iš veiklos dalių - "Baltijos jūros projekte" (BJP) ir vykdo numatytą programą. Šios (BJP) programos tikslas – suvienyti devynių Baltijos jūros valstybių: Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos pastangas ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų sprendimų būdų. Mažieji "Verdenės" gimnazijos mokiniai skaitė pranešimą apie savo klasės tiriamąją veiklą, atliekamus fenologinius stebėjimus Visagino mieste. Dalijosi įspūdžiais, pasidžiaugė gautais rezultatais ir nurodė sunkumus, su kuriais susidūrė atlikdami stebėjimus. Konferencijoje buvome mažiausi, bet labai smagu ir saugu jausti vyresniųjų gimnazistų petį ir patvirtinimą, kad einame geru keliu. Juk bendra veikla, bendri siekiai vienija žmones. Aplinkosaugos problemos kaip niekada yra aktualios šiame laikmetyje, todėl jau nuo mažų dienų mokiniai skatinami domėtis ir veikti.

Konferencijoje plenarinį pranešimą "Biotechnologijų pliusai ir minusai" skaitė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius A. Paulauskas. Pranešėjas daug dėmesio skyrė genetiškai modifikuotų organizmų įtakos žmogaus gyvenimo kokybės atskleidimui, pateikė pavyzdžių, kėlė retorinius klausimus. Mažiesiems pradinukams iš "Verdenės" gimnazijos daug teigiamų emocijų suteikė mokinių skaitomi pranešimai, kuriuose atsiskleidė mokinių atlikta tiriamoji veikla. Štai, keletas nuomonių: "Man labiausiai patiko klausytis pranešimo "Temperatūros įtaka buožgalvių auginimui" (Lukas), "Mane labai sudomino pranešimas "XIVA. Grunto iš Valdovų rūmų tyrimas". Sunku buvo patikėti, kad grunte gyvena įvairios parazitinės kirmėlės, kuriomis galima užsikrėsti" (Emilis), "Man labiausiai patiko klausytis pranešimo "Nitratų kiekio tyrimas daržovėse". Aš supratau, kad ir pas močiutę išaugintos daržovės kaime, gali turėti labai daug nitratų, jei jos bus tręšiamos vištų mėšlu, kurios buvo lesinamos netinkamu lesalu" (Evelina). Grįžę iš konferencijos vaikai savo įspūdžius, naujai atrastus dalykus papasakojo gimnazijos bendruomenei.

Skaityti pranešimą, atsakyti klausimus, atstovauti savo gimnaziją ir miestą yra nemenkas iššūkis pradinukui. Tačiau labai svarbu jau nuo mažų dienų formuotis aplinkosaugines idėjas, suprasti jų reikšmę ir svarbą, nes šie vaikai kurs Žemės ateitį.

2016.02.18 Kol mokiniai atostogauja, mokytojai tobulinasi

Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių mokytojų grupė vasario 15 d. vyko į Dusetų miestelį Zarasų mieste. Čia, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje, vyko seminaras „Aktyvaus mokymo(si) organizavimo praktinių elementų pavyzdžiai pradinėje mokykloje“. Seminaro programa buvo sudaryta taip, kad pradinių klasių mokytojos, ikimokyklinio ugdymo pedagogės, specialiojo ugdymo specialistės galėtų pasisemti gerosios darbo patirties pavyzdžių ir sėkmingai juos taikyti savo darbe. Seminaro programą parengė Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, (Visagino „Verdenės“ gimnazija) ir Jolanta Kondrašovienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija).

Seminaro metu pradinių klasių mokytojos metodininkės iš Visagino „Verdenės“ gimnazijos skaitė šiuos pranešimus „Pozityvaus elgesio skatinimas“ (Inga Bilinskienė), „Mįslės - etnokultūrinio ugdymo priemonė įgyvendinant pradinio ugdymo programas“ (Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė), „Perskaitytų tekstų aptarimas – vienas iš būdų ugdyti mokinių poreikį skaityti“ (Aliona Popova). Danguolė Savičienė skaitė pranešimą „Užduočių knygos gamyba kartu su mokiniais“ ir pristatė autorinę parodą „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui“. Pranešimą „IT panaudojimas pradinėje mokykloje - sparnai mokytojui ir mokiniui“ skaitė Vilma Kavaliauskienė, Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė. Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokytojos metodininkės skaitė šiuos pranešimus: „Neformaliojo ugdymo galimybės. Pasaka iš dėžės“ (Lilia Semionova, Renata Šėžienė), „Moksliniai tyrinėjimai pradinėje mokykloje“ (Gitana Šuminienė, Jolanta Kondrašovienė).

Su pranešimų medžiaga galima susipažinti MMT svetainės skiltyje „Geroji patirtis“.2016.02.01 Kvietimas dalyvauti meninės kūrybos darbų konkurse

Konkurso „KNYGŲ NAMŲ ŠVIESA“ organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).
Konkurso tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant dailės kalba išreikšti savo santykį su knyga, biblioteka, Lietuvos kultūros istorija.

Konkurso „KNYGŲ NAMŲ ŠVIESA“ nuostatai.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34