Naujienos

2016.01.28 Kvietimas

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

2016 m. kovo 23 dieną įvyks VPMMMC organizuojama konferencija "Vaikų mitybos organizavimas, maisto kokybės gerinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas švietimo įstaigose". Renginio tikslas – plėtoti Visagino miesto švietimo ir sveikatos įstaigų bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą bei gerosios darbo patirties sklaidą.

Pridedami renginio nuostatai.2016.01.20 Aktuali informacija

LRT eteryje – nauja laida „Tėvų susirinkimas“, kviečianti susipažinti su Lietuvos mokyklų aktualijomis. Naujoji laida labiausiai bus skirta tėvams. Mokinių pasiekimų tyrimai rodo reikšmingą ryšį tarp tėvų įtraukimo ir mokinių pasiekimų: glaudžiai jis susijęs ne tik su mokymosi pasiekimais, bet ir su mokinių daroma pažanga. „Tėvų susirinkimas“ skatins tėvus būti dar labiau aktyvesniais, nebijoti siūlyti idėjų.

Tėvams vis aktyviau domintis švietimo naujovėmis, bus atsakoma į dažniausiai kylančius klausimus. Kaip paskatinti vaiką mokytis, kaip spręsti kylančius konfliktus, ar verta samdyti korepetitorius, kaip pasirinkti gerą mokyklą, ar keisis egzaminų sistema – šie ir kiti dalykai bus aptarti į pagalbą pasitelkus specialistus, o įkvepiantys pavyzdžius paskatins ne vieną imtis naujovių.

Premjerinė laida bus skirta tėvų įsitraukimui į mokyklos bendruomenę. Kaip tėvai prisideda prie vaikų ugdymo? Kokia yra tėvų įsitraukimo nauda mokyklai ir vaikams? „Tėvų susirinkime“ bus parodytas Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos pavyzdys – direktoriaus iniciatyva įsteigtas „Tėvų seimas“. Į diskusijų klubą kiekviena klasė deleguoja savo atstovą ir kartą per mėnesį tėvai susirenka tam, kad išspręstų mokyklos ir mokinių problemas.

Progimnazijos administracija tikina, jog nėra tokios srities, kur tėvai būtų nepageidaujami. „Mokykloje, kurioje aktyvūs tėvai, vaikai noriai mokosi, pasiekiami aukštesni rezultatai, problemos išsisprendžia trigubai greičiau“, – tikins mokyklos direktorius.

Vos keletą mėnesių veikiantis „Tėvų seimas“ įvedė mokinių skatinimo ir drausminimo programą, pasirūpino naujais tualetais, suremontavo kelis mokyklos koridorius, klases, išsprendė valgykloje buvusias problemas. Diskusijų klubo naudą laidoje paliudys visi kalbinti tėvai, į susirinkimus atvykstantis kupini idėjų ir pasiūlymų.

Laidos žiūrovai išgirs psichologės patarimus, ką daryti, jei mokykloje jaučiatės nereikalingi, mokytojai jūsų nesupranta, o atėjus į tėvų susirinkimą neturite, ką pasakyti.
„Tėvų susirinkimas“ – kiekvieną sekmadienį, 17 val. per LRT!
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
www.smm.lt2016.01.18 Posėdis

Sausio 14 d. įvyko Visagino savivaldybės mokytojų metodinės tarybos (MMT) posėdis. Posėdžio metu buvo perskaityta MMT ataskaita už 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėnesius, įsivertinta veikla, taip pat ir sudarytas MMT veiklos planas 2016 metams, numatyti veiklos prioritetai bei uždaviniai. Pranešėja Jūratė Šoliūnaitė-Pavilionienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, savo pranešimo metu pristatė metodinę priemonę „Mįslių malūnas“.

Pranešėja Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, pristatė stendinį pranešimą „Fenologiniai stebėjimai Visagino mieste pagal Baltijos jūros projekto programą“ bei išleistą metodinę priemonę-knygelę „Lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės pradinukui“ (leidykla „Indra“, 2015 m.).

Pranešimų metu pristatytos metodinės priemonės atiduotos į VPMMMC edukacinį banką. Visagino mokytojai kviečiami naudotis edukacinio banko sukaupta medžiaga ruošiantis pamokoms ir renginiams. VPMMMC metodininkė Monika Gutė kvietė siūlyti kandidatus į kvalifikacijos tobulinimo programų koordinacinę tarybą. VPMMMC metodininkė Nina Bunina kalbėjo apie 5-8 klasių mokinių dalykinių konkursų organizavimą.2015.12.29 Dovana švenčių proga MMT nariams

Visagino metodinės tarybos aktyviausi nariai buvo maloniai nustebinti, kai gavo pasiūlymą naujametinių švenčių proga pamatyti „Flamenko šokio teatro“ šokio spektaklį, trykštantį ispaniška energija ir moteriškumu – „Karmen: jei Dievas būtų moteris“. Spektaklyje žiūrovus džiugino ritmingas batelių flamenko ritmų kaukšėjimas, būrys charizmatiškų ispaniško žvilgsnio šokėjų. Šokio spektaklio idėjos autorė, choreografė ir pagrindinio vaidmens atlikėja Sandra Muningytė. Tokį siurprizą parengė VPMMMC direktorė Dalė Gasiniauskienė ir centro metodininkė Monika Gutė.2015.12.10 Pradinukai šalies konferencijoje

„Verdenės“ gimnazijos 2 b ir 3 a klasių mokiniai su savo mokytojomis Jūrate Šoliūnaite-Pavilioniene ir Danguole Savičiene dalyvauja UNESKO organizuojamame tarptautiniame projekte „Baltijos jūros projektas“ (BJP). Šis projektas vienija 9 Baltijos valstybes: Suomiją, Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Rusiją. Lietuvoje šio projekto veikloje dalyvauja 28 mokyklos. Projektas skirtas moksleiviams:Projekto trukmė – 3 metai. „Verdenės“ pradinukai noriai įsijungė į šią veiklą. Trumpai pasitarę 2015 metais (projekto trukmė 3 metai) pasirinko fenologinių stebėjimų programą. BJP fenologinių tyrimų tikslas yra stebėti, pavasario ženklus savo gyvenamoje vietoje. Projekto dalyviai nuo vasario iki gegužės mėnesio savo gyvenamoje aplinkoje stebėjo 20 augalų ir gyvūnų, iš jų – 7 paukščius, 4 vabzdžius, 1 varliagyvį ir 8 augalus. Stebėjimus fiksavo nurodytose lentelėse, mokėsi daryti apibendrinimus ir išvadas, o gautus rezultatus išsiuntė BJP koordinatoriui.

Gruodžio 5 d., Vilniuje, įvyko mokinių ir mokytojų konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“, kurios metu buvo aptarti per šiuos metus atlikti projekto darbai. Į konferenciją išvyko ir „Verdenės“ gimnazijos 3 a klasės mokinys Deividas Čiučiulka. Savo pranešime „Fenologiniai stebėjimai Visagino mieste pagal Baltijos jūros projekto programą“ jis apibendrino mokinių atliktą tiriamąją veiklą, pasidalino įspūdžiais kartu su kitais šalies moksleiviais, dirbančiais BJP programose. Džiugu pažymėti, kad „Verdenės“ gimnazijos pranešimas išsiskyrė savo originalumu ir buvo įvertintas nominacija „Mokinių indėlis atliekant stebėjimą“. Gautos už nominaciją dovanėlės (enciklopedijos, žinynai apie gamtą, rinkinys atlikti eksperimentui, atvirukų rinkiniai) labai pradžiugino jaunuosius tyrėjus ir įkvėpė naujiems darbams. Konferencija buvo organizuota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro rūmuose. Konferencijos dalyviai klausėsi gamtininko Selemono Paltanavičiaus paskaitos „Kaip galiu prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo stebėdamas aplinką?“ ir Giedrės Godienės, geografės paskaitos „Kaip aš matau kraštovaizdį“. Čia galima buvo apžiūrėti ir egzotinių gyvūnėlių parodą, pabendrauti su bendraminčiais iš kitų šalies mokyklų, pasidalinti mintimis ir idėjomis.

Tokie tiriamosios veiklos darbai, kaip Baltijos jūros projektas, skatina mokinius ugdytis gamtamokslinę, pažintinę bei komunikavimo kompetencijas, saugoti savo krašto gamtą ir rūpintis ja.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34