Naujienos

2019.11.18 Vilniuje vyko Baltijos jūros projekto (BJP) ir GLOBE programos konferencija

Lapkričio 15–16 dienomis Vilniuje vyko Baltijos jūros projekto (BJP) ir GLOBE programos konferencija. Jos metu šalies moksleiviai pristatė savo tiriamuosius darbus. Konferencijoje du pranešimus "BJP įgyvendinimo patirčių aptarimas: sėkmės ir iššūkiai" ir "Piliečių mokslo projekto "Medžių asmens sargybiniai" atlikimo patirtis Visagino mieste" pristatė mūsų gimnazijos 3 a klasės mokiniai: Miglė Petrylaitė, Livija Jatkevičiūtė, Artur Bugrov, Paulius Satkūnas.BJP mūsų gimnazijoje koordinatorė mokytoja Danguolė Savičienė. Šiame projekte dalyvauja ir 2 b klasės mokiniai su savo mokytoja Jūrate Šoliūnaite Pavilioniene.

2019.11.16 Įvyko konferencija "Gerosios patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2019"

2019 m. lapkričio 16 d. Vilniaus savivaldybėje vyko konferencija "Gerosios patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2019". Joje dalyvavo "Verdenės" gimnazijos 3 a klasės mokiniai: Liana Lovkytė, Vakarė Kulytė ir Danielius Anonko (mokytoja Danguolė Savičienė). Jie skaitė pranešimą apie atliktas projekte veiklas.

2019.10.07 Sveikiname penktąjį ženkliuko Visagino savivaldybės Mokytojas nominantą!

Ženkliuku Visagino savivaldybės Mokytojas šiemet apdovanota Visagino vaikų lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) auklėtoja metodininkė Larisa Minič už atsakingą ir kūrybišką vadovavimą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui "Mažylis“, už auklėtojų, vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų parodų įgyvendinimą, dalinimąsi darbo patirtimi, rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir skaitant pranešimus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, už gražią iniciatyvą organizuojant Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio "Mažylis“ 20-ties metų jubiliejų.

2019.09.20 Mokytojos dalijosi patirtimi

Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos Danguolė Savičienė ir Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė rugsėjo 12 d. Ignalinos rajono švietimo tarnyboje susitiko su Ignalinos rajono švietimo pagalbos specialistais. Mokytojos skaitė paskaitą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, diferencijavimo galimybes, mokinių su negalia integravimą į bendrojo ugdymo klases. Danguolė Savičienė pristatė autorinių darbų parodą "Mokymo priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės". Šios metodinės priemonės recenzuotos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir rekomenduojamos naudoti ugdymo procese.

2019.07.15 Visaginietės dalyvavo stovykloje-mokymuose "Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje"

Visagino "Verdenės" gimnazijos mokinės Livija Jatkevičiūtė ir Violeta Navickaitė, kartu su savo mokytoja Danguole Savičiene liepos 10-12 dienomis, Klaipėdoje, dalyvavo tarptautinio Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos mokymuose - stovykloje "Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje!". Ją organizavo Gretė Vaičaitytė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius metodininkė. Iš Lietuvos mokyklų dalyvavo 33 mokiniai ir mokytojai. Stovyklos mokymai buvo labai intensyvūs, bet kartu ir labai įdomūs, nes paskaitas ir praktines veiklas vedė mokslininkai.

Jau pačią pirmąją stovyklos dieną įvyko paskaita apie saugomų teritorijų vertybes, su Klaipėdos Universiteto jaunesniąja mokslo darbuotoja Raimonda Ilgine. Daug teigiamų emocijų sukėlė ir praktinė veikla prie jūros su gintarų žveju Igoriu Osnač iš Karklės Lankytojų centro. Antrą stovyklos dieną kantrybės ir fizinių jėgų pareikalavo žygis su parko darbuotojais po Kuršių Neriją. Stovyklautojai sužinojo apie baltąsias ir pilkąsias Kuršių nerijos kopas, kaip jos saugomos nuo išnykimo. Praktiniai užsiėmimai gamtoje "Pažink pajūrio paukščius" su ornitologe Viktorija Šiaulytyte labai sudomino stovyklautojus. Trečią dieną stovyklautojai aplankė Klaipėdos Universiteto jūros tyrimo institutą. Jo darbuotoja Greta Srėbalienė, susipažindino su naujausiomis laboratorijomis. Universiteto muziejuje su ornitologu Modestu Bružu mokiniai atliko įvairias užduotis. Ekskursija po Klaipėdos universiteto botanikos sodą stovyklautojams suteikė pažinimo džiaugsmo ir gerų emocijų. Trys dienos stovykloje pralėkė labai greitai, palikdamos nepakartojamų įspūdžių.

Livija: "Labai patiko stovykla. Labai patiko edukacija su gintaru, nes čia suvaidinau "Jūratę" iš legendos, išmokau atskirti gintarą nuo kitų akmenų, plastiko gabalėlių. Didelį įspūdį paliko botanikos sodas! Ten aš paragavau šilkmedžio uogų. Nusidažiau jomis lūpas! Uogos labai saldžios! Patiko edukacija apie ruonius, ne sužinojau, kad ruonio patinas visuomet būna savo haremo viduryje. Nepaprastą įspūdį paliko baltosios kopos Nidoje! Aš viena, be tėvų buvau tris dienas. Patiko būti savarankiškai. Kartočiau stovyklą ne vieną kartą!"

Violeta: "Patiko veikla stovykloje, nes sužinojau naujų dalykų. Patiko svečiuotis Klaipėdos universitete, jūros tyrimų institute, kur išmokau nustatyti jūros vandens druskingumą. Labai patiko ir paskaita apie paukščius, patiko atpažinti jų balsus, sužinoti apie paukščių gyvenimo būdą, stebėti juos. Sužavėjo veikla prie jūros, gintarų rinkimo technika. Patiko filmuotis mini scenelėse Nidoje kopose: mokiausi atpažinti invazinius kopų augalus. Dar supratau, kad į kelionę negalima autis naujais batais, nes gali sulaukti nemalonių siurprizų...".Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34