Naujienos

2015.04.20 Ugdomės kartu

Visagino miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis, vadovaujamas R. Ardamakovaitės, balandžio 1 – 9 dienomis miesto bendruomenei organizavo renginių savaitę "Ugdomės kartu". Savaitė buvo skirta tėvams, ugdantiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, švietimo įstaigų pedagogams, visiems, besidomintiems vaikų ir mokinių ugdymu, miesto bendruomenės nariams. Renginių metu dalyviai sužinojo apie vaiko raidą ir mokymosi sėkmę, skaitymo ir rašymo sutrikimų prevenciją, apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų įtaką mokymuisi, mokėsi taikyti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo būdus, metodus, strategijas. Sužinojo apie tėvų ir švietimo pagalbos specialistų, pedagogų bendradarbiavimą, ugdant vaikus. Gavo informacijos apie tai, kaip įvairūs sutrikimai įtakoja vaiko mokymą(-si) mokykloje, mokėsi motyvuoti vaikus, padėti jiems įveikti sutrikimus. Specialieji pedagogai, logopedai siekė padėti tėvams, pedagogams suvokti bendradarbiavimo, komandinio darbo būtinybę, ugdant įvairaus amžiaus vaikus. Daug naudingos informacijos galima surasti Visagino miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio svetainėje: www.pvs.us.lt2015.04.16 Naudinga informacija

VšĮ "Švietimo tinklas" lektorius Laimonas Tamošiūnas paruošė naują nuotolinį kursą Žaismingų metodinių priemonių kūrimas. Kursų medžiaga skirta darželių auklėtojams, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, bei spec. pedagogams ir logopedams. Kursas skirtas visiems besidomintiems informacinėmis technologijomis.

Kurso metu bus naudojamos nemokamos kompiuterinės programos. Daugiau apie kursą http://www.tinklas.lt/kursas/zaismingu-metodiniu-priemoniu-kurimas Registracija www.tinklas.lt iki balandžio 24 d.
Nuotolinis kursas vyks balandžio 27 -- gegužės 8 d. interneto svetainėje www.kursai.tinklas.lt

Dalyvio mokestis 28 Eur / 96,68 Lt.
Baigusiems kursą išduodamas 20 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.

Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą. Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.kursai.tinklas.lt2015.04.15 Idėjų mugė

Balandžio 8 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre ir Visagino Draugystės vidurinėje mokykloje įvyko kvalifikacijos tobulinimo renginys "Idėjų mugė". Renginio tikslas – plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. Mugės darbą pradėjo ir sveikinimo žodį tarė šių įstaigų šeimininkai: Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė Dalė Gasiniauskienė ir Visagino Draugystės vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Petravičius.

Idėjų mugės metu veikė 4 darbo grupės "Praktinė veikla ugdymo procese", "Dalykų integravimas", "Inovatyvūs ugdymo metodai ir kūrybiškumo ugdymas", "Pamokos planavimo ir projektų įtaka ugdymo procesui". Renginyje dalyvavo 61 pedagogas. Konkrečiais gerosios patirties darbo pavyzdžiais dalijosi 8 Ignalinos gimnazijos pedagogai, 24 Visagino savivaldybės pedagogai iš "Atgimimo" ir "Verdenės" gimnazijų, Draugystės vidurinės mokyklos, "Žiburio" pagrindinės mokyklos ir vaikų lopšelio-darželio "Gintarėlis", 2 specialistai iš Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro. Kvalifikacijos tobulinimo renginio metu buvo perskaityti 22 pranešimai, pristatyti 3 stendiniai pranešimai, 4 metodiniai darbai ir veikė autorinė metodinių priemonių, skirtų pradiniam ir specialiajam ugdymui, paroda. Pedagogai kalbėjo apie šiuolaikiniam mokytojui keliamus reikalavimus, bendrą mokytojų ir mokinių darbą, gabių vaikų ugdymą, įvairių dalykų integravimą ir įdomiuosius eksperimentus, inovatyvius ugdymo(si) metodus ir būdus, pamokos planavimo svarbą ugdymo procese ir projektinės veiklos reikšmę mokyklų bendruomenės bendruomenių gyvenime. Mugės dalyviai pasisėmė naujų minčių ir idėjų.

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras dėkoja švietimo įstaigų vadovams už suteiktą galimybę pedagogams dalyvauti "Idėjų mugėje", pranešėjams už norą dalintis su kolegomis sukaupta patirtimi. Skaitytus parnešimus ir akimirkas iš "Idėjų mugės" galima pamatyti MMT svetainės skiltyse "Geroji patirtis" ir "Galerija".
http://news.tts.lt/site/ru/V_Visaginase/28148-JArmarka_idejj_dlja_uchitelejj.htm
http://www.visaginas.lt/index.php?19308390282015.02.07 Konkursas

Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom!“ – tai kasmetinis renginys, kurio tikslas yra ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, išrinkti gražiausią ir originaliausią rašyseną turinčius šalies gyventojus.

Renginys skiriamas Vincui Kudirkai, vienam iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, judėjimui, padėjusiam pamatus modernios lietuvių tautos formavimuisi, politinio išsivadavimo, savos tautinės valstybės sukūrimui. Taip pat jis žinomas kaip Lietuvos Respublikos nacionalinio himno autorius, laikraščio „Varpas“ redaktorius.

Dailyraščio konkursą organizuoja Lietuvių kalbos institutas, UAB „Biuro pasaulis“ ir iniciatyvinė pedagogų grupė. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras kviečia suaugusiuosius vasario 10 d. 13.00 į VPMMMC (Draugystės g. 12) dalyvauti penktajame Nacionaliniame dailyraščio konkurse „Rašom! 2015“.

Konkurso dalyviai savo atsineštu plunksnakočiu mėlynu rašalu turi perrašyti tinklapyje www.rašom.lt paskelbus tekstus. Daugiau informacijos apie konkursą: http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/. Registracija į konkursą vykdoma iki vasario 9 d. 17.00 tel. (8 386) 60 099, (8 674) 03 066 arba el. paštu metodininke@sugardas.lt.2015.01.20 Posėdis

2015-01-15 dieną įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Jo metu buvo pateikti ženkliuko ,,Visagino savivaldybės Mokytojas“ nuostatai.

Darbo grupė, kuriai vadovavo VPMMMC direktorė Dalė Gasiniauskienė supažindino MMT narius su atlikta veikla: parengtais nuostatais, sukurtais ženkliuko ,,Visagino savivaldybės Mokytojas“ eskizais. Balsavimo metu buvo išrinktas tinkamiausias. Posėdžio metu skaitytas ir pranešimas „Bendri pomėgiai suartina įvairių tautybių jaunimą“.

Jį perskaitė Aušra Gigelevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Buvo išrinkti atstovai į Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro tarybą. MMT priminkė Danguolė Savičienė kalbėjo apie balandžio 8 dieną organizuojamą metodinį renginį ,,Idėjų mugė“.

Reginio metu norintys mokytojai galės kalbėti apie tai, kaip savo gerąją idėją realizavo darbe. Renginio dalyviai turės progą aptarti idėjų svarbą ir įtaką ugdymo(si) procesui; konkrečiais gerosios patirties darbo pavyzdžiais (idėjomis ir jų įgyvendinimu) pasidalinti su kolegomis, ieškos bendraminčių kartu įgyvendinti sumanytas idėjas.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34