Naujienos

2013.10.07 Visagino miesto MMT posėdis

Rugsėjo 11 dieną įvyko Visagino miesto MMT posėdis. Posėdžio metu įvyko MMT pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. MMT pirmininke išrinkta D. Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, o sekretore – A. Gigelevičienė, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Posėdžio metu buvo skaityti šie pranešimai: „Naujų mokslo metų aktualijos. MMT veiklos prioritetai“, pranešėja Dalė Gasiniauskienė, VPMMMC direktorė. Buvo pateiktos metodinės priemonės specialiųjų poreikių vaikams „Mokausi rašyti ir skaityti“ bei „Mokausi skaičiuoti“ 3-ai klasei ir „Matematinės dėlionės“, išleistos Danguolės Savičienės, pradinių klasių mokytojos (http://www.visiplakatai.lt/By-Brand/MATEMATIKA-vp/).

Posėdžio metu buvo organizuotas darbas grupėse. Jo metu aptartas MMT nuostatų koregavimas, „Sėkmingiausios pamokos“ konkurso organizavimas ir kt. Taip pat buvo sudarytas MMT veiklos planas 2013-2014 m. m., numatyti prioritetai, tikslai bei uždaviniai.2013.05.15 Visagino miesto MMT posėdis

Gegužės 9 dieną įvyko Visagino miesto MMT posėdis. Posėdžio metu įvyko MMT organizuotos tarptautinės konferencijos „Kompetencijų ugdymo sąlygos: inovatyvūs mokymosi metodai ir motyvuojanti aplinka“ aptarimas, peržiūrėtas L. Pavliuk, MMT narės, sukurtas vaizdo filmukas apie konferenciją, pasidžiaugta gerais atsiliepimais apie konferencijos organizavimą.

Posėdžio metu buvo skaityti šie pranešimai: „Gamtos pažinimo ugdymas lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose“, pranešėja Liudmila Babuškina, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, „Kūrybiškumo ugdymas biologijos pamokose“, pranešėja Jolanta Sadauskienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, „Suaugusiojo raida“, pranešėja Rimvyda Ardamakovaitė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos specialioji pedagogė (pranešimų medžiagą galima rasti skiltyje „Geroji patirtis“). Pristatyta parengta ataskaita "Mokyklų metodinės tarybos veikla 2012-2013 m. m.", pranešėja Danguolė Savičienė, Visagino mokyklų metodinės tarybos pirmininkė.

Pasibaigus 2012–2013 m. m. organizuojamų dalykų olimpiadoms ir konkursams pateikta galutinė rezultatų suvestinė (medžiagą galima rasti skiltyje „Olimpiados“).2013.03.30 Konferencija

Visagine, kovo 26 dieną, įvyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Kompetencijų ugdymo sąlygos: inovatyvūs mokymosi metodai ir motyvuojanti aplinka“. Konferenciją organizavo Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, ir mokyklai centras; Visagino „Verdenės“ gimnazija; Visagino miesto mokyklų metodinė taryba.

Dėmesys mokytojų tobulėjimui šiandien yra viena iš prioritetinių švietimo krypčių Lietuvoje ir pasaulyje. Taip Visagine kilo idėja suorganizuoti metodinę – praktinę konferenciją, skirtą aptarti mokinių kompetencijų ugdymo sąlygas bei pasidalinti sukaupta gerąja darbo patirtimi. Šio tikslo, vykusios konferencijos metu, buvo siekiama skaitant pranešimus, atliekant praktines pratybas, diskutuojant, aptariant stendinių pranešimų medžiagą, susipažįstant su autorinės parodos pavyzdžiais.

Papasakoti apie savo darbo patirtį kuriant motyvuotą aplinką bei taikant inovatyvius darbo metodus atvyko mokytojai iš Latvijos, Kraslavos rajono, taip pat mūsų kaimynai – mokytojai iš Zarasų bei Švenčionių rajonų. Konferencijos dalyvių skaičius siekė virš 150. Sudarytos 5 darbo grupės. Buvo perskaityta 20 žodinių pranešimų, atliktos 5 praktinės veiklos, pateikti 9 stendiniai pranešimai, 4 metodiniai darbai, pateikta viena autorinė metodinių priemonių paroda.

Apibendrindami konferencijos darbą, grupių moderatoriai pabrėžė, kad didžiausią naudą konferencijos dalyviams teikė pranešėjų mintys iš gerosios savo darbo patirties. Ypač įdomu buvo klausytis pranešimų kolegų iš Latvijos, palyginti, kaip kuriama motyvuota aplinka, siekiant ugdyti kompetencijas, kokie taikomi mokymo metodai, su kokiomis problemomis ugdymo procese yra susiduriama. Kiekvienas konferencijos dalyvis galėjo pasisemti naujų idėjų, minčių, sumanymų, kuriuos tiktų pritaikyti savo darbe.

Skaitytus konferencijoje pranešimus galėsite surasti skiltyje „Geroji patirtis“, o konferencijos akimirkas - skiltyje „Galerija“.2013.03.27 Visagino miesto pagalbos mokiniui specialistai ir MMT nariai svečiavosi Kauno vaikų abilitacijos centre

Jie dalyvavo seminare „Vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais: pagalbos principai ir būdai“. Pagalbos mokiniui specialistai ir MMT nariai apžiūrėjo abilitacijos centro patalpas, išklausė keletą pranešimų, susipažino su keliomis ugdymo metodikomis, stebėjo ugdymo procesą, pasidalijo savo gerąja patirtimi. Išvyką organizavo Visagino psichologų MB pirmininkė Virginija Razgulina ir Visagino specialiųjų pedagogų MB pirmininkė Rimvyda Ardamakovaitė.2013.01.09 Posėdis

2013 m. sausio 8 dieną įvyko Visagino miesto MMT posėdis. Posėdyje buvo skaityti pranešimai mokinių sveikatinimo tema, pristatytos naujos metodinės priemonės lietuvių kalbos bei pasaulio pažinimo mokymui pradinėse klasėse, buvo renkami atstovai į VPMMMC kvalifikacijos tobulinimo programų koordinacinę tarybą, aptarta paroda "Mokykla 2012", sudaryta organizacinė grupė pasirengimui tarptautinei konferencijai, įvyksiančiai vasario mėnesį: „Kompetencijų ugdymo sąlygos: inovatyvūs mokymosi metodai ir motyvuojanti aplinka.

MMT posėdžio metu skaityti pranešimai:

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34