Naujienos

2012.11.28 Paroda „Mokykla -2012“

Visagino savivaldybės MMT nariai ir šiemet turėjo galimybę apsilankyti parodoje „Mokykla- 2012“, organizuotoje lapkričio 23-25 dienomis LITEXPO parodų rūmuose. MMT narė Danguolė Savičienė, kartu su leidykla „Smaltija“ parodoje pristatė savo sukurtas mokomąsias priemones: „Mitybos grandinės“ (kortelių rinkinys, mokomoji priemonė pasaulio pažinimo mokymui 2-4 klasėse, „Miško mokykla“ (plakatų rinkinys, mokomoji priemonė kalbos kultūrai ugdyti 1-4 klasėse), „Mokausi užrašyti dialogą“ (kortelių rinkinys, mokomoji priemonė lietuvių kalbos mokymui 3-4 klasėse) bei Kalbos kultūros kalendorių 2013 metams (www.visiplakatai.lt).

Džiugu pastebėti, kad ne tik mokytojų, bet ir Visagino mokyklų mokinių darbus galima buvo stebėti parodoje. Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniai drąsiai ir sėkmingai dalyvavo konkurse „SkaitMeniniu formatu apie tai, kas įkvepia augti laimingai“. Konkursą organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir mokslo ministerija. Darbai buvo eksponuojami parodoje „Mokykla - 2012“, LITEXPO parodų rūmuose. Parodos lankytojai galėjo susipažinti net tris dienas trukusioje parodoje su pateiktais kūrybiniais darbais.

Konkurso dalyviai ir jų mokytojai buvo pakviesti į renginį ir apdovanoti padėkos raštais. „Verdenės“ gimnazijos 4 a klasės mokiniai: Evaldas Raslanas, Karolina Špakauskaitė ir Gabija Valiūnaitė (vadovė mokytoja Danguolė Savičienė), savo grupę pasivadinę „Žiniukais“ pristatė savo kūrybinį darbą skaitmeniniu formatu „Aš augu laimingas, nes galiu tyrinėti, eksperimentuoti ir pats pažinti pasaulį“. 3 a klasės mokiniai: Gabrielė Čerepanovaitė, Valerija Kalvinkskaitė, Roberta Skirmantaitė, Ričardas Mickevičius, Leila Kornejeva, Vera Ragozina (vadovė mokytoja Inga Bilinskienė) sukūrė ir pagamino žaislus papje maše technika „Mes augame laimingi“. 3 b klasės mokiniai: Danielius Abramavičius, Aušra bevainytė, Deimantas Černiauskas, Evelina Girjat, Ieva Igumnova, Ruginė Ledzinskaitė, Smiltė Ledzinskaitė, Ignas Ledzinskas, Deividas Nastajus, Karina Trimailova (vadovė mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė) piešė piešinius tema „Mes augame laimingi, kai...“ bei 7 b klasės mokinė Erika Čirikaitė (vadovė mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė) pateikė nuotraukas „Gamtos grožis man suteikia sparnus“.2012.11.25 Seminaras

2012 m. lapkričio 23 d. įvyko MMT inicijuotas seminaras „Metodinės veiklos organizavimas“.

Seminaro tikslas buvo pasisemti patirties, plėtoti jau turimus įgūdžius bei daugiau sužinoti api metodinės veiklos planavimą bei organizavimą.

Seminaro lektorė – Audronė Šarskuvienė pasidalino savo sukaupta patirtimi apie metodinės veiklos planavimą ir organizavimą, klasės auklėtojo plano sudarymą, plano įgyvendinimo kelius. Pateikė daug praktinių pavyzdžių, kaip reikia planuoti, kaip išvengti neveiksmingų planavimo būdų, nurodė dažniausiai pasitaikančias klaidas MB, MT planavime.

Seminaro dalyviai pateikė klausimų, į kuriuos gavo išsamius atsakymus. Didelio susidomėjimo ir emocijų sukėlė įvairių sėkmės atvejų aptarimas. A. Šarskuvienė „Metodinės veiklos organizavimas“.2012.10.30 Konferencija

2012 m. spalio 26 dieną Kauno Eigulių pagrindinėje mokykloje įvyko respublikinė metodinė-praktinė mokytojų konferencija „Tautinių tradicijų ir kultūrinių vertybių puoselėjimas, ugdant pradinukus mokykloje“.

Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Eigulių pagrindinė mokykla, Kauno tautinės kultūros centras.

Konferencijos tikslas – Vykstant aplinkos ir visuomenės pokyčiams bei aktyviai globalizacijai, būtina aptarti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo galimybes kaip nesunaikinti asmeninio ir tautinio tapatumo.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir skaitė pranešimus ir Visagino MMT nariai – Danguolė Savičienė „Tautiškumo ugdymo idėjos mokant pradinukus“ (konferencijos medžiagą galima rasti šiuo adresu: www.kpkc.lt , konferencijos nuotraukas – skiltyje „Galerija“).2012.09.14 Įvyko Visagino miesto MMT posėdis

Rusėjo 11 dieną įvyko Visagino miesto MMT posėdis. Posėdžio metu buvo skaityti pranešimai, pristatyta metodinė priemonė spec. poreikų vaikams ,,Mokausi skaityti ir rašyti“ - pratybų sąsiuviniai 2-ai klasei lietuvių kalbos mokymui, skirti vaikams, turintiems žymų rankų judėjimo sutrikimą.
Aptarta metodinių būrelių veikla 2011-2012 m. m.: iškelti trūkumai ir pasidžiaugta pasiektais rezultatais.
Sudarytas MMT veiklos planas 2012-2013 m. m., numatytos gairės metodinių būrelių veiklos planams, numatyta tęsti „Mokinių akademijos“ veiklą ir kt.).

MMT posėdžio metu skaityti pranešimai:

1. "Maironio ir Donelaičio metai". Pranešėja Aušra Gigelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.
2. "100-osios Meilės Lukšienės gimimo metinės – UNESCO minima sukaktis“. „Kvalifikacijos tobulinimo galimybės (švietimo mainų paramos fondai)“. Pranešėja Ona Gutė, VPMMMC metodininkė.
3. "2012-ieji – Muziejų metai". Pranešėja Ona Gutė, VPMMMC metodininkė.
4. Metodinės priemonės spec. poreikių vaikams Mokausi rašyti ir skaityti" 2-ai klasei pristatymas. Pranešėja Danguolė Savičienė, MMT pirmininkė.2012.06.05 Konkurso rezultatai

Paskelbti metodinių darbų konkurso „Sėkmingiausia pamoka“, vykusio 2011-2012 m.m. rezultatai.
Paskelbti 2011–2012 m. m. Visagino savivaldybės mokyklų mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose galutiniai rezultatai.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34