Naujienos

2019.07.11 STEAM mokslų konkurso "Mūsų eksperimentas" nugalėtojai lankėsi Klaipėdoje

STEAM mokslų konkurso "Mūsų eksperimentas" antros vietos nugalėtojai, Visagino "Verdenės" gimnazijos 2 a klasės mokinių komanda: Paulius Satkūnas, Paulius Gedžiūnas, Jegor Rutkovskij, Artur Bugrov, Marek Libako (mokytoja Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė) atsiėmė savo prizą - edukacinę kelionę į Klaipėdą! Edukacinę išvyką dovanojo Švietimo ir mokslo misterija. Ji įvyko liepos 10 d. Mokiniai apsilankė lietuvių rašytojo ir istoriko, kultūros šviesuolio Dionizo Poškaus muziejuje Baublyje. Vėliau kėlėsi keltu ir keliavo į Lietuvos jūrų muziejų. Po apsilankymo muziejuje mokiniai stebėjo delfinų pasirodymą. Edukacinė išvyka baigėsi ekskursija po Klaipėdos senamiestį.

2019.06.20 Visagino mokytojai dalijosi patirtimi

Visagino švietimo pagalbos tarnyba pasitikdama naujus 2018-2019 mokslo metus pasiūlė savivaldybės pedagogų metodinę veiklą organizuoti kitaip. Dabar mokytojai susibūrę ne pagal dėstomus dalykus, o pagal švietimo įstaigą ir joje sprendžia įstaigai iškilusias ar aktualias problemas. Mokytojams sudarytos sąlygos dalintis patirtimi ne tik savo įstaigoje, bet ir su kitais savivaldybės kolegomis: vyksta atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo renginiai, mokytojai rengia ir skaito pranešimus. Balandžio-birželio mėnesį Visagino švietimo pagalbos tarnyba kvietė mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus į metodines dienas, kurių tikslas buvo pasidalinti darbo patirtimi.

Metodinių dienų metu mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai skaitė pranešimus, pristatė parengtas metodines priemones, vedė užsiėmimus. Taip pat buvo primintos mokytojų profesinio tobulėjimo galimybės, pristatytas metodinės veiklos, dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas savivaldybėje.

2019.06.10 Studijos

Kviečiame turinčius pedagoginį išsilavinimą rinktis specialiosios pedagogikos ir logopedijos dalines studijas Šiaulių universitete. Programa turi aukščiausius tarptautinių ekspertų įvertinimus ir akreditaciją, absolventų įsidarbinimas pagal įgytą specialybę siekia apie 90 proc. Išsamesnę informaciją žiūrėti prisegtame dokumente.

Daugiau informacijos www.su.lt
Informaciją teikia:
Programos koordinatorė Asta Jundulienė
tel. (8 41) 595734, el.p. asta.junduliene@su.lt
2019.06.08 STEAM mokslų konkurse visaginiečiai antri!

Birželio 4 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius apdovanojo STEAM mokslų konkurso "Mūsų eksperimentas" nugalėtojus.

Tarp konkurso nugalėtojų yra ir Visagino "Verdenės" gimnazijos 2 a klasės mokinių komanda: Paulius Satkūnas, Paulius Gedžiūnas, Jegor Rutkovskij, Artur Bugrov, Marek Libako (mokytoja Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė). Konkursui mokiniai pateikė darbą "Papiruso gamyba" ir laimėjo antrą vietą. Prizas – edukacinė kelionė į Klaipėdą!

"Džiugu, kad STEAM mokslų konkursas "Mūsų eksperimentas" jau aštuntus metus sukviečia mokinius įdomiems darbams į laboratorijas. Linkiu, kad tyrimų ir bendro darbo metu padaryti atradimai toliau sėkmingai vestų į mokslo pasaulį”, – sveikindamas laureatus sakė ministras A. Monkevičius. Įteikdamas diplomą visaginiečiams ministras paprašė perduoti gražiausius linkėjimus ir Visagino bendruomenei.

Konkurse šiemet dalyvavo beveik 300 mokinių. Pateikta apie 80 integruotų fizikos, chemijos, biologijos, inžinerijos eksperimentų, kurių metu mokiniai kėlė hipotezes, formulavo eksperimentų tikslą ir uždavinius, planavo eigą, o kaip jiems sekasi visa tai atlikti – fiksavo filmukuose.

Mokslininkai, Biologijos, Chemijos, Fizikos mokytojų asociacijų atstovai, vertinę konkursui pateiktus darbus, teigia, kad mokiniai ne tik kūrybiškai atlieka bandymus, bet ir geba vaizdingai juos parodyti filmuose, kuriems sukurti taip pat reikalingi specifiniai įgūdžiai ir žinios. Tokius filmus galima naudoti ir kaip mokymo priemones bendraamžiams.

Konkursą "Mūsų eksperimentas" organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso partneris – Vilniaus universiteto botanikos sodas.

Konkursu siekiama skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, skatinti mokinių tiriamąją veiklą ir kūrybišką problemų sprendimą bendradarbiaujant grupėse, skleisti gerąją STEAM mokslų patirtį šalies mokyklose.

2019.05.02 Įvyko konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2019"

2019 m. balandžio 26-27 dienomis Kupiškyje įvyko XXV nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2019".

Konferenciją organizavo: mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica", kurio pirmininkas yra prof. dr. Vincentas Lamanauskas. Konferencijos partneriai: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Ekologinio švietimo centras (Vilnius), savaitraštis "Žaliasis pasaulis".

Pagrindines XXV konferencijos problemines sritys: Gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimas; Gamtamokslinio ugdymo inovacijos; Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje; Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas; Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme; IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme; Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje; Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai; Gamtamokslinio ugdymo vadyba; Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai; Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas; Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas; Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir kt. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos ir Brazilijos.

Prie apskritojo stalo vyko diskusija-paskaita "Brazilijos švietimo sistema: dabartis, problemos, galimybės" (Prof. dr. Agnaldo Arroio, Sao Paulo universitetas, Brazilija).

Per dvi konferencijos dienas mokslininkai ir mokytojai skaitė pranešimus, dalijosi darbo patirtimi, atliko praktines veiklas. Praktines veiklas organizavo biologijos, chemijos, fizikos sričių specialistai. Konferencijoje dalyvavo ir dvi mokytojos iš Visagino: D. Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, ir J. Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Jos skaitė pranešimus gamtamoksline tema, pristatė stendinį pranešimą.Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33