Naujienos

2011.12.06 Konferencija

2011 m. gruodžio 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko respublikinė-praktinė konferencija „Ekologinis ugdymas darnaus vystymo kelyje”.

Konferencijos tikslas – aptarti ekologinio ugdymo problemas, skleisti šalies mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų gerąją ekologinio ugdymo patirtį, skatinti glaudesnį įvairių institucijų bendradarbiavimą. Šioje konferencijoje dalyvavo ir skaitė pranešimus ir Visagino MMT nariai (konferencijos medžiagą galima rasti šiuo adresu: www.kpkc.lt).2011.11.28 Seminaras

2011 m. lapkričio 24 dieną Visagine įvyko seminaras „Kompetencijų ir gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse: problemos ir jų sprendimo būdai“. Seminaro metu buvo pristatytos mokymo(si) strategijos, būdai ir metodai, kurie padeda pedagogams kryptingai organizuoti veiklą, ugdant gyvenimui žinių visuomenėje būtinas bendrąsias kompetencijas.

Renginio metu buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su vaikų bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai.

Atėjęs į seminarą mokytojas galėjo rasti pasiūlymų, kokias ugdomąsias veiklas ir užduotis panaudoti pamokoje, pasisemti idėjų, į ką reikėtų orientuotis, dėliojant pagrindinius ugdomosios veiklos akcentus, kaip ir kur kreipti vaikų mintis ir vaizduotę. Lektorės – Visagino miesto pradinių klasių mokytojos metodininkės: A.Bauraitė, J.Jankevičienė, L.Navickienė, D.Maldžiuvienė, D.Savičienė (seminaro pranešimus galima rasti skiltyje „Geroji patirtis“, seminaro nuotraukas – skiltyje „Galerija“).2011.11.09 Seminaras

2011 m. lapkričio 4 d. Visagino ,,Verdenės” gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės dalyvavo seminare "Lavinamųjų klasių mokinių ugdymo individualizavimo ypatumai", kuris vyko Molėtų raj. Kijėlių specialiojo ugdymo centre. Išvykos tikslas buvo pagilinti žinias apie mokinių, turinčių labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymą, susipažinti su Kijėlių ugdymo centro specialistais, pasidalinti sukaupta patirtimi.

Seminaro lektorė – Kijėlių SUC direktorė Asta Jakovlevienė supažindino su centro veikla, priminė svarbiausius spec. ugdymosi poreikių mokinių ugdymo ypatumus ir principus. Labai sudomino pranešimas apie specialiojo pedagogo asmenybės brandumą ir autentiškumą, daug dėmesio buvo skirta ugdymo programų individualizavimui.

Apžiūrėtos centro edukacines erdvės, domėtasi centro ugdytinių dalyvavimu projektinėje veikloje, respublikiniuose renginiuose, papasakota apie lavinamųjų klasių mokinių ugdymą Visagino ,,Verdenės” gimnazijos lavinamosiose klasėse. Didelio susidomėjimo ir emocijų sukėlė įvairių sėkmės atvejų aptarimas.

Susitikimo metu nutarta pratęsti bendravimą ir bendradarbiavimą, todėl kitais metais naujųjų kolegų laukiama Visagine (išvykos nuotraukas galima pamatyti skiltyje „Galerija”).2011.11.05 Paroda „Mokykla-2011“

Visagino MMT nariai kartu su kitais miesto pedagogais lapkričio 5 d. lankėsi Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, kur vyko paroda „Mokykla-2011“.

Parodoje buvo galima susipažinti ne tik su mokymo(si) priemonėmis, skirtomis mokytojui ir mokiniui, bet ir su įvairia mokyklų įranga. Mokytojai turėjo galimybę ne tik susipažinti su pačiomis naujausiomis, įdomiausiomis mokymo priemonėmis, bet ir patiems jas išbandyti.

Ypač daug pamąstymų sukėlė demonstruotas parodoje filmas „Ateities laboratorija“ apie ugdymo procesą vienoje iš Vokietijos mokyklų.2011.10.25 Pratybos

Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė išleido lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius I klasei „Mokausi skaityti ir rašyti“. Pratybas sudaro I ir II dalys. Iliustravo „Verdenės“ gimnazijos dailės mokytoja Nina Banevičienė, recenzavo pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Laimutė Lumbienė.

Kam skirtos pratybos? Pratybos skirtos I klasių spec. poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią (ypač sergantiems cerebraliniu paralyžiumi, kurie turi ypač žymų rankų judėjimo sutrikimų). Su jomis galėtų dirbti ir kiti 7- 8 spec. poreikių metų vaikai, kurie mokosi pažinti raides, skaityti ir rašyti.

Pratybų turinys yra susietas su mokymo programa, skirta specialiųjų poreikių vaikams ugdyti bei vadovėliu „Šaltinėlis“ I klasei ( autorės Loreta Barzdonytė-Morkevičienė ir Elena Marcelionienė).

Kuo pratybos patrauklios vaikui?

Vaikas gali pats, be niekieno pagalbos atlikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme. Jis turi „savo“ pratybas, kuriose visas užduotis galima atlikti pačiam, savo silpna ranka vedžiojant pieštuką. Nelieka neatliktų užduočių, nes visos užduotys pritaikytos atlikti vaikui su negalia.

Kuo pratybos patrauklios mokytojui?

Mokytojas gali paskirti užduotis pagal mokymo programą, „sutaupo“ savo darbo laiką parengiant užduotis vaikui su negalia.

I dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią. Su jomis galėtų dirbti ir kiti 6-7 metų vaikai, kurie pradeda mokytis skaityti.Dirbdami su lietuvių kalbos pratybomis vaikai mokysis įsiminti raides O o, Ė ė, Š š, A a, L l, S s, M m, E e, K k, N n, Ą ą, Ę ę, R r, Ū ū, V v, Z z, U u, Ž ž, Y y, T t, sudaryti skiemenis, skaityti žodžius bei sakinius. Mokysis nustatyti garso vietą žodyje, spręs nesudėtingus kryžiažodžius, mokysis kurti pasakojimą dėliodami paveikslėlius. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme.

II dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią.Su jomis galėtų dirbti ir kiti 6-7 metų vaikai, kurie pradeda mokytis skaityti. Dirbdami su lietuvių kalbos pratybomis vaikai mokysis įsiminti raides bei dvigarsius D d, I i, Ai ai, Ei ei, Ui ui, G g, P p, B b, Į į, Ų ų, Uo uo, Ie ie, Z z, Č č, C c, Dž dž, Dz dz, F f, H h, Ch ch, sudaryti skiemenis, skaityti žodžius bei sakinius. Mokysis nustatyti garso vietą žodyje, spręs nesudėtingus kryžiažodžius, mokysis atpažinti raidę „slapukę“, kurti pasakojimą dėliodami paveikslėlius. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34