Naujienos

2012.01.07 Įvyko Visagino miesto MMT posėdis

Sausio 4 dieną įvyko Visagino miesto MMT posėdis. Posėdžio metu buvo skaityti pranešimai, pristatyta metodinė priemonė ,,Drakoniukas mokosi kalbėti taisyklingai“ lietuvių kalbos mokymui, aptartas pasirengimas metodiniam renginiui ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka vaiko ugdymui“, įvyksiančiam kovo mėnesį, sudaryta konkurso „Sėkmingiausia pamoka“ darbų vertinimo komisija.

MMT posėdžio metu skaityti pranešimai:

1. „Edukacinės patirties bankas. Biblioteka“. Pranešėja Ona Gutė, VPMMMC metodininkė.
2. „Kvalifikacijos tobulinimo galimybės (švietimo mainų paramos fondai)“. Pranešėja Elina Noskova, anglų kalbos MB narė, „Verdenės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja.
3. Metodinės priemonės „Drakoniukas mokosi kalbėti taisyklingai“ pristatymas. Pranešėja Danguolė Savičienė, MMT pirmininkė, „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2011.12.06 Konferencija

2011 m. gruodžio 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko respublikinė-praktinė konferencija „Ekologinis ugdymas darnaus vystymo kelyje”.

Konferencijos tikslas – aptarti ekologinio ugdymo problemas, skleisti šalies mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų gerąją ekologinio ugdymo patirtį, skatinti glaudesnį įvairių institucijų bendradarbiavimą. Šioje konferencijoje dalyvavo ir skaitė pranešimus ir Visagino MMT nariai (konferencijos medžiagą galima rasti šiuo adresu: www.kpkc.lt).2011.11.28 Seminaras

2011 m. lapkričio 24 dieną Visagine įvyko seminaras „Kompetencijų ir gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse: problemos ir jų sprendimo būdai“. Seminaro metu buvo pristatytos mokymo(si) strategijos, būdai ir metodai, kurie padeda pedagogams kryptingai organizuoti veiklą, ugdant gyvenimui žinių visuomenėje būtinas bendrąsias kompetencijas.

Renginio metu buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su vaikų bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai.

Atėjęs į seminarą mokytojas galėjo rasti pasiūlymų, kokias ugdomąsias veiklas ir užduotis panaudoti pamokoje, pasisemti idėjų, į ką reikėtų orientuotis, dėliojant pagrindinius ugdomosios veiklos akcentus, kaip ir kur kreipti vaikų mintis ir vaizduotę. Lektorės – Visagino miesto pradinių klasių mokytojos metodininkės: A.Bauraitė, J.Jankevičienė, L.Navickienė, D.Maldžiuvienė, D.Savičienė (seminaro pranešimus galima rasti skiltyje „Geroji patirtis“, seminaro nuotraukas – skiltyje „Galerija“).2011.11.09 Seminaras

2011 m. lapkričio 4 d. Visagino ,,Verdenės” gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės dalyvavo seminare "Lavinamųjų klasių mokinių ugdymo individualizavimo ypatumai", kuris vyko Molėtų raj. Kijėlių specialiojo ugdymo centre. Išvykos tikslas buvo pagilinti žinias apie mokinių, turinčių labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymą, susipažinti su Kijėlių ugdymo centro specialistais, pasidalinti sukaupta patirtimi.

Seminaro lektorė – Kijėlių SUC direktorė Asta Jakovlevienė supažindino su centro veikla, priminė svarbiausius spec. ugdymosi poreikių mokinių ugdymo ypatumus ir principus. Labai sudomino pranešimas apie specialiojo pedagogo asmenybės brandumą ir autentiškumą, daug dėmesio buvo skirta ugdymo programų individualizavimui.

Apžiūrėtos centro edukacines erdvės, domėtasi centro ugdytinių dalyvavimu projektinėje veikloje, respublikiniuose renginiuose, papasakota apie lavinamųjų klasių mokinių ugdymą Visagino ,,Verdenės” gimnazijos lavinamosiose klasėse. Didelio susidomėjimo ir emocijų sukėlė įvairių sėkmės atvejų aptarimas.

Susitikimo metu nutarta pratęsti bendravimą ir bendradarbiavimą, todėl kitais metais naujųjų kolegų laukiama Visagine (išvykos nuotraukas galima pamatyti skiltyje „Galerija”).2011.11.05 Paroda „Mokykla-2011“

Visagino MMT nariai kartu su kitais miesto pedagogais lapkričio 5 d. lankėsi Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, kur vyko paroda „Mokykla-2011“.

Parodoje buvo galima susipažinti ne tik su mokymo(si) priemonėmis, skirtomis mokytojui ir mokiniui, bet ir su įvairia mokyklų įranga. Mokytojai turėjo galimybę ne tik susipažinti su pačiomis naujausiomis, įdomiausiomis mokymo priemonėmis, bet ir patiems jas išbandyti.

Ypač daug pamąstymų sukėlė demonstruotas parodoje filmas „Ateities laboratorija“ apie ugdymo procesą vienoje iš Vokietijos mokyklų.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39