Naujienos

2011.10.25 Pratybos

Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė išleido lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius I klasei „Mokausi skaityti ir rašyti“. Pratybas sudaro I ir II dalys. Iliustravo „Verdenės“ gimnazijos dailės mokytoja Nina Banevičienė, recenzavo pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Laimutė Lumbienė.

Kam skirtos pratybos? Pratybos skirtos I klasių spec. poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią (ypač sergantiems cerebraliniu paralyžiumi, kurie turi ypač žymų rankų judėjimo sutrikimų). Su jomis galėtų dirbti ir kiti 7- 8 spec. poreikių metų vaikai, kurie mokosi pažinti raides, skaityti ir rašyti.

Pratybų turinys yra susietas su mokymo programa, skirta specialiųjų poreikių vaikams ugdyti bei vadovėliu „Šaltinėlis“ I klasei ( autorės Loreta Barzdonytė-Morkevičienė ir Elena Marcelionienė).

Kuo pratybos patrauklios vaikui?

Vaikas gali pats, be niekieno pagalbos atlikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme. Jis turi „savo“ pratybas, kuriose visas užduotis galima atlikti pačiam, savo silpna ranka vedžiojant pieštuką. Nelieka neatliktų užduočių, nes visos užduotys pritaikytos atlikti vaikui su negalia.

Kuo pratybos patrauklios mokytojui?

Mokytojas gali paskirti užduotis pagal mokymo programą, „sutaupo“ savo darbo laiką parengiant užduotis vaikui su negalia.

I dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią. Su jomis galėtų dirbti ir kiti 6-7 metų vaikai, kurie pradeda mokytis skaityti.Dirbdami su lietuvių kalbos pratybomis vaikai mokysis įsiminti raides O o, Ė ė, Š š, A a, L l, S s, M m, E e, K k, N n, Ą ą, Ę ę, R r, Ū ū, V v, Z z, U u, Ž ž, Y y, T t, sudaryti skiemenis, skaityti žodžius bei sakinius. Mokysis nustatyti garso vietą žodyje, spręs nesudėtingus kryžiažodžius, mokysis kurti pasakojimą dėliodami paveikslėlius. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme.

II dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią.Su jomis galėtų dirbti ir kiti 6-7 metų vaikai, kurie pradeda mokytis skaityti. Dirbdami su lietuvių kalbos pratybomis vaikai mokysis įsiminti raides bei dvigarsius D d, I i, Ai ai, Ei ei, Ui ui, G g, P p, B b, Į į, Ų ų, Uo uo, Ie ie, Z z, Č č, C c, Dž dž, Dz dz, F f, H h, Ch ch, sudaryti skiemenis, skaityti žodžius bei sakinius. Mokysis nustatyti garso vietą žodyje, spręs nesudėtingus kryžiažodžius, mokysis atpažinti raidę „slapukę“, kurti pasakojimą dėliodami paveikslėlius. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme.


2011.09.29 Logopedams

Logopedai ir specialieji pedagogai gali pasisemti patirties iš savo kolegų, Pasvalio pedagogų:

http://pasvaliospecialistai.jimdo.com/
2011.09.05 Geroji patirtis

Prasidėjus naujiems mokslo metams pasipildė naujais metodiniais darbais skiltis „Geroji patirtis“. Kviečiame apsilankyti!
2011.08.29 Pratybos

Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė išleido matematikos pratybų sąsiuvinius I klasei „Mokausi skaičiuoti“. Pratybas sudaro I ir II dalys. Iliustravo „Verdenės“ gimnazijos dailės mokytoja Nina Banevičienė, recenzavo „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Jelizaveta Mackevičienė.

Pratybos skirtos I klasių spec. poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią (ypač sergantiems cerebraliniu paralyžiumi).

Pratybų turinys yra susietas su vadovėliu „Skaičių šalis“ (autoriai B.Balčytis, Rima Martinėnienė, Ona Štitilienė, Aldona Vaičiulienė), skirtu spec. poreikių vaikams mokyti.


Kuo pratybos patrauklios vaikui?

Vaikas gali pats, be niekieno pagalbos atlikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme. Jis turi „savo“ pratybas, kuriose visas užduotis galima atlikti pačiam, savo silpna ranka vedžiojant pieštuką. Nelieka neatliktų užduočių, nes visos užduotys pritaikytos atlikti vaikui su negalia.


Kuo pratybos patrauklios mokytojui?

Mokytojas gali paskirti užduotis pagal mokymo programą, „sutaupo“ savo darbo laiką parengiant užduotis vaikui su negalia.


I dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią. Su jomis galėtų dirbti ir kiti 6-7 metų vaikai, kurie pradeda mokytis skaičiuoti iki dešimties.Dirbdami su matematikos pratybomis vaikai mokysis sudėti ir atimti iki dešimties, nusakyti skaičių kaimynus, palyginti skaičius, sudarinėti nesudėtingas diagramas, mokysis atpažinti trikampį, kvadratą, skritulį, suprasti sąvokas „daugiau“, „mažiau“, „lygu“, „platus“, „aukštas“, „žemas“, „dešinė“, „kairė“ ir pan.. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme. Pratybų turinys yra susietas su mokymo programa, skirta specialiųjų poreikių vaikams ugdyti.II dalies pratybų anotacija

Pratybos skirtos I-ųjų klasių specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems dar ir judėjimo negalią. Su jomis galėtų dirbti ir kiti 7- 8 metų vaikai, kurie mokosi skaičiuoti iki 100.Dirbdami su matematikos pratybomis vaikai mokysis sudėti ir atimti iki dvidešimties bei iki 100 neperžengiant dešimties, nusakyti skaičių kaimynus, palyginti skaičius, sudarinėti nesudėtingas diagramas, mokysis spręsti tekstinius uždavinukus, išmatuoti centimetrais atkarpas, nurodyti, kiek valandų rodo laikrodis. Atlikdamas užduotis vaikas pats, be niekieno pagalbos, galės įveikti užduotis ir džiaugtis savo darbo sėkme. Pratybų turinys yra susietas su mokymo programa, skirta specialiųjų poreikių vaikams ugdyti.2011.06.02 Spartakiada

Visagino miesto pradinių klasių mokytojų MB organizavo miesto mokyklų pradinių klasių spartakiadą.
Renginiui vadovavo „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Lina Navickienė ir Jūratė Jankevičienė.

Iš Atgimimo ir „Verdenės“ gimnazijų bei „Žiburio“ pagrindinės mokyklos susirinkę pradinukai  varžėsi šuolio į tolį, kamuoliuko metimo, 50 m bėgimo ir estafečių rungtyse.
Pereinamąją taurę iškovojo „Verdenės“ gimnazijos pradinukų komanda. Mokiniams buvo išdalinta daug prizų ir diplomų. Visus dalyvius lydėjo gera nuotaika ir sėkmė.Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39