Naujienos

2011.05.19 Išvyka į Anykščius

2011-05-17 dieną Visagino savivaldybės socialinių pedagogų MB nariai organizavo išvyką į Anykščius.

Čia jie susitiko su Anykščių rajono socialinių pedagogų MB nariais. Išvykos iniciatorė Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Regina Varkentin.

Pagal numatytą susitikimo programą visaginiečiai dalyvavo edukacinėje pamokoje Niūronių kaime, vyko į ekskursiją po Anykščių rajoną, susitiko su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto skyriaus vyr. specialiste Zita Vilkončiene bei diskutavo prie apskrito stalo Antano Baranausko vidurinėje mokykloje kartu su kolegomis apie socialiniams pedagogams rūpimus klausimus.
2011.05.08 Įvyko MMT posėdis

Posėdžio dalyviai apibendrino 2010-2011 m.m. nuveiktus darbus, aptarė MMT organizuotą konferenciją „Metodinės veiklos organizavimas metodiniuose būreliuose“, numatė artimiausius metodinės veiklos planus kitiems metams bei išklausė  pranešimus:

•    Pranešimas: „Lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ugdymo turinio suartinimas“.

Pranešėja Zita Miškinytė - Mazūrienė, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytojų MB pirmininkė.

•    Pranešimas: „Dvikalbio ugdymo elementų taikymas istorijos pamokose“.

Pranešėja Eleonora Dutkevičienė, Sedulinos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė.
 (Su pranešimų turiniu galima susipažinti MMT svetainės skiltyje „Geroji patirtis“).
2011.05.03 XVII konferencija

Balandžio 29-30 d. Vilniuje vyko XVII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje 2011“. Joje dalyvavo ir mūsų miesto pedagogai bei skaitė pranešimus gamtamoksline tema. (plačiau)2011.04.20 Olimpiadų rezultatų suvestinė

2010-2011 m. m. Mokinių dalyvavimo dalykų olimpiadose ir konkursuose suvestinė (plačiau)2011.04.17 Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko konferencija

Balandžio 14 d. Visagino  „Verdenės“ gimnazijoje įvyko konferencija „Metodinės veiklos organizavimas metodiniuose būreliuose“.

Konferencijoje pranešimus skaitė 15 pranešėjų, buvo pateikta 5 stendiniai pranešimai bei 1 metodinis darbas. Užsiregistravo 71 dalyvis.

Konferencijoje dalyvavo Visagino savivaldybės administracijos, savivaldybės bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai.
 
Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus apie:
 
•    mokyklų metodinės tarybos veiklos organizavimą Visagino savivaldybėje, veiklos planų parengimą metodiniuose būreliuose;
•    gerosios patirties sklaidą  būrelyje (grįžus iš konferencijų, seminarų, kvalifikacijos tobulinimo renginių, metodinių išvykų );
•    atviros veiklos inicijavimą, organizavimą, būrelio veiklos įsivertinimą, ataskaitų rengimą, būrelio narių įtraukimą į aktyvią veiklą, skatinimą bei drausminimą;
•    pasidalino gerąja darbo patirtimi organizuojant metodinių būrelių veiklą,  susipažino su kitomis darbo formomis bei būdais, kuriuos naudoja mūsų šalies bei kitų šalių pedagogai,
•    aptarė iškylančias problemas ir numatė galimus jų sprendimo būdus bei parengė konferencijos rezoliuciją. (plačiau)


Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39