Naujienos

2019.03.18 Visaginietės šalies gamtamokslinio tiriamųjų darbų konkurso laureatės

Kovo 16 d. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, vyko gamtamokslinis tiriamųjų darbų konkursas "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Konkurso tikslai siekė skatinti mokinius tyrinėti aplinką; ugdyti kūrybinius, intelektinės ir praktinės veiklos gebėjimus; formuoti mokinių mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius.

Šiame konkurse dalyvavo ir pelnė laureato vardą Visagino "Verdenės“ gimnazijos 6 a klasės mokinės: Violeta Navickaitė ir Evelina Vainiūtė (darbo vadovė Danguolė Savičienė, Visagino "Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė). Mokinės pristatė savo atliktą tiriamąjį darbą "Kepurėtųjų grybų įvairovės ir kaitos stebėjimai Visagino mieste“. Konkurso komisija aukščiausiu balu įvertino mokinių gebėjimą diskutuoti su ekspertais apie atliktą tyrimą, informatyviai pristatyti gautus rezultatus ir moksliškai pagrįsti gautas išvadas.

Konkursui "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“ buvo pateikta 110 moksleivių darbų ir tik 70 iš jų buvo suteikta galimybė dalyvauti konkurse. Šiame konkurse galėjo dalyvauti 3-8 klasių mokiniai, o jų darbai buvo vertinami atskirose amžiaus grupėse.

"Mane sužavėjo įvairi darbų tematika. Labiausiai man patikęs darbas vadinosi "Ar gyvūnai būna kairiapėdžiai ir dešiniapėdžiai?“. Sužinojau neįtikėtinų dalykų! Labai jaudinausi pristatydama savo darbą net trims komisijos nariams, tačiau pavyko susikaupti ir drąsiai atsakinėti į klausimus“ (Evelina).

"Aš sugebėjau kartu su drauge pristatyti tiriamąjį darbą, kurį net pusantrų metų atlikome kartu su kitais klasės draugais. Labai nustebau, kad mūsų pranešimu domėjosi daug mokinių ir mokytojų. Galiu pajuokauti, kad ne vieną sykį teko tą dieną pristatinėti mūsų pranešimą“ . Man labai patiko mokinės iš Kauno pristatytas pranešimas "Plaukų dažų poveikio tyrimas“. Šio darbo išvados privertė susimąstyti. (Violeta).


2019.03.10 Skelbiamas dailyraščio konkursas

2019 m. kovo 26 d. 12 val. Visagino "Verdenės" gimnazijoje 307 kabinete įvyks Visagino miesto mokyklų pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas. Kviečiame dalyvauti Visagino miesto mokyklas. Pridedami konkurso nuostatai. Konkurso organizatorė Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė.

Nuostatai2019.02.15 Kvietimas dalyvauti Metodinėse dienose

Metodinės dienos vyks 2019 m. balandžio-gegužės mėn. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje adresu Draugystės g. 12, Visaginas. Metodinėje dienoje gali dalyvauti švietimo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti darbo patirtimi. Metodinės dienos uždaviniai: plėtoti švietimo įstaigų pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą; gilinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Pridedama: Metodinių dienų savivaldybėje nuostatai.2019.02.02 Pedagogų tarybos posėdis Visagino "Verdenės" gimnazijoje prasidėjo neįprastai

2019 m. sausio 30 d. Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytojai rinkosi į pedagogų tarybos posėdį. Į posėdį atėjo ir dvi viešnios – Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Dalė Gasiniauskienė ir metodininkė Monika Gutė. Netikėtas vizitas suintrigavo mokytojus.

Viešnios atėjo su labai gražia misija – padėkoti "Verdenės" gimnazijos mokytojams, kurie 2018 metais vadovavo savivaldybės metodiniams būreliams. Iš "Verdenės" gimnazijos tokių mokytojų buvo daugiausiai. Jie ir aktyviausiai dirbo metodinės veiklos srityse praėjusiais metais.

Gražias padėkas ir suvenyrus su Visagino švietimo pagalbos tarnybos simboliais gavo Danguolė Savičienė, Rimvyda Ardamakovaitė, Auksė Baušytė, Irena Bikulčiūtė, Dalia Burneikaitė, Jūratė Jankevičienė, Marytė Niparavičienė, Dana Ramanauskienė, Vida Vikonytė, Rolandas Žilinskas. Taip pat buvo padėkota direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Kumpienei už bendravimą ir bendradarbiavimą keliant pedagogų kvalifikaciją.

Pedagogai nustebo sužinoję, kad 2019 metus VŠPT pasitiko išrašydama 15000-ąjį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, kuris posėdžio metu buvo įteiktas "Verdenės" gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aldonai Mikštienei.

Taigi iš tiesų, šis pedagogų tarybos posėdis "Verdenės" gimnazijoje buvo neeilinis savo pradžia ir prasidėjo su gera nuotaika!

2019.01.17 Mokyklų metodinės tarybos posėdis

Sausio 16 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo švietimo įstaigų metodinių tarybų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklų bibliotekininkų ir geografijos mokytojų metodinių būrelių pirmininkai.

Posėdžio metu buvo pristatyta mokyklų metodinės tarybos 2018 m. veiklos ataskaita, išrinktas naujos sudėties mokyklų metodinės tarybos pirmininkas (tarnybos metodininkė Monika Gutė) bei kalbėta dėl būsimos veiklos 2019 metais.Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34