Naujienos

2018.12.20 Gruodžio 15 d. įvyko tradicinis renginys "Mano miestas – Visaginas"

Jau devintą kartą rengiamuose apdovanojimuose Visagino bendruomenė padėkojo ir pagerbė savo geriausiuosius. Šiais metais nominantus aktyviai siūlė patys visaginiečiai, o vėliau specialiai sudaryta komisija atrinko nugalėtojus.
Nominacijų įteikimo ceremoniją lydėjo nuoširdi, jauki, tačiau kartu ir įspūdinga koncertinė programa – renginį atidarė į sceną įsisukusios baltos snaigės-šokėjos (šokių kolektyvas "Rodničiok", vad. G. Chutorskich), dainavo mokytojos Vitos Pimpienės auklėtiniai ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojų choras "Šilagėlė", o vakaro puošmena tapo operos dainininkės visaginietės Onos Kolobovaitės pasirodymas.
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir administracijos direktorius Sergejus Mickevičius pasveikino į tradicinį renginį gausiai susirinkusius visaginiečius ir padėkojo tiems, kurie labiausiai prisidėjo kuriant Visagino savivaldybės gerovę, apdovanojo nugalėjusius kiekvienoje nominacijoje specialiai pagamintais suvenyrais bei gėlėmis.

2018 m. nominacijų "Už nuopelnus Visagino savivaldybei" laimėtojai:

Šiais metais jau trečią kartą paskelbtas Visagino metų žmogus – juo tapo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas, ilgus metus kartu su komanda kūręs efektyvią ir šiuolaikišką mokymo bei mokymosi aplinką. Ypatingas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus įteiktas Visagino Česlovo Sasnausko mokyklos direktorei Česlavai Pimpienei, kuri vadovavo mokyklai nuo pat jos įkūrimo 1978 m., ugdė ir į nuostabų muzikos pasaulį palydėjo gausų būrį talentingų jaunuolių.

2018.12.15 Visagino savivaldybės mokyklų mokytojai parengė vaikus konkursui "Esu sąžiningas"

Gruodžio 11 d. Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija kartu su Visagino savivaldybės viešąja biblioteka pakvietė į renginį, skirtą tarptautinei Antikorupcijos dienai paminėti. Renginio metu buvo paskelbti ir apdovanoti kūrybinių darbų konkurso "Esu sąžiningas" rezultatai. Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkė Airida Drus paskelbė nugalėtojus. Mokiniams ir mokytojams buvo įteiktos atminimo dovanėlės ir padėkos raštai. Visiems konkurso nugalėtojams ir Visagino miesto valstybinėms įstaigoms bus padovanotas ir 2019 metų kalendorius su konkurso "Esu sąžiningas" nugalėtojų piešiniais.

2018.12.10 Lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Vilniuje vyko UNESCO Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos konferencija "Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje"

Dvi dienas konferencijos dalyviai nagrinėjo gamtosaugines problemas, skaitė pranešimus, atliko praktines veiklas.
Du pranešimus skaitė ir "Verdenės" gimnazijos mokiniai. Pranešimą "Žiemos požymių stebėjimas ypatingomis sąlygomis" skaitė 2 a klasės mokinės Vakarė Kulytė ir Miglė Petrylaitė. Pranešimą "Baltijos jūros projektas – galimybė mokytis ir mokyti (praktinės veiklos "Pažintis su aukštapelke" pristatymas)" skaitė 6 a klasės mokinės Violeta Navickaitė ir Evelina Vainiūtė.
Konferencijos dalyvius pasveikino viešnios iš JAV ambasados. Eglė Marija Ramanauskaitė skaitė paskaitą "Piliečių mokslas čia ir pasaulyje: kaip ir kodėl planetos ateitis atsidūrė jaunųjų mokslininkų rankose?". Plenarinius pranešimus ir praktines veiklas "Vandens makrobestuburių įvairovė ir atpažinimas", "Kerpės. Ką jos mums pasakoja?" organizavo Milda Riepšaitė ir Kamilė Ižganaitytė iš Studentų gamtininkų mokslinės draugijos bei Adelė Markevičiūtė iš Lietuvos gamtos fondo organizacijos.
Moksleivius sudomino ne tik jaunųjų mokslininkų paskaitos, bet ir kitų moksleivių skaitomi pranešimai. Miglė: "Man labai patiko paskaita apie upių ir ežerų bestuburius. Sužinojau, kaip pagal juos galima spręsti, ar vandens telkinys užterštas ar švarus". Vakarė: "Mane labiausiai sudomino moksleivių iš Klaipėdos pranešimas. Jie pasakojo apie Kuršių marių smėlio sudėtį, pristatė pačių atliktą bandymą". Evelina: "Man labiausiai patiko praktinė veikla, kai aš mokiausi atpažinti vandens bestuburius, nustatyti jų rūšis pagal nurodytus požymius. Pasijutau, kaip mokslininkė".
Violeta: "O aš labai susidomėjau kerpėmis. Man patiko tyrinėti kerpes, augančias ant medžių prie gamtininkų mokyklos. Supratau, kaip galima atpažinti tokių kerpių rūšis, kaip galima išsiaiškinti, ar ta vietovė, kur auga kerpės užteršta ar ne, nes kerpės labai jautrios oro taršai". Baltijos jūros projekto veiklas "Verdenės" gimnazijoje koordinuoja pradinio ugdymo mokytojos Danguolė Savičienė ir Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė.

2018.11.27 "Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį"

Lapkričio 19-25 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė įstaigas kurti mokymosi šventę – 19-ąją Suaugusiųjų švietimo savaitę "Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį", skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Į kvietimą atsiliepė ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba, lapkričio 23 d. suorganizavusi edukacinę išvyką į Lietuvos Respublikos Seimą ir Valstybės pažinimo centrą. Edukacinės programos metu 13 Visagino savivaldybės metodinių būrelių pirmininkų, Kvalifikacijos tobulinimo programų koordinacinės tarybos narių ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pagilino žinias apie Lietuvos valstybės valdymo sistemą, piliečių galimybes dalyvauti valstybės kūrime, valdyme, rinkimuose bei apžiūrėjo įvairias ekspozicijas.

2018.10.31 Seminare logopedams ir specialiesiems pedagogams lietuvių autorės pristatė savo parengtas mokymo priemones

http://www.sppc.lt/naujienos/seminare-logopedams-ir-specialiesiems-pedagogams-lietuviu-autores-pristate-savo-parengtas-mokymo-priemones/

Spalio 31 d. logopedai bei specialieji pedagogai buvo pakviesti į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – Centras) organizuotą seminarą "Lietuvių autorių parengtos specialiosios mokymo priemonės".

Centro direktorės pavaduotojos R.Kišonienės teigimu, "toks renginys yra ypatingai naudingas ir reikalingas švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Renginio metu lietuvių autoriai turi galimybę pristatyti savo sukurtas ir išleistas specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui bei supažindinti su jų panaudojimo galimybėmis ir darbo metodais, o specialistai – pabendrauti su leidėjais. Be to, dalyviai dalinasi patirtimi, pasidžiaugia kolegų darbais, tai puiki terpė naujoms idėjoms užgimti ir įkvėpimas tolimesniems darbams."

Seminarą organizavo Centro specialiosios pedagogės Rūta Liubinavičienė ir Irena Stankuvienė. Pasak I.Stankuvienės, "šiuo renginiu norėta suteikti papildomų žinių švietimo pagalbos specialistams bei paskatinti pedagogus kūrybiškai pažvelgti į ugdymo procesą".

Renginyje švietimo pagalbos specialistams pristatytos įvairios naudingos mokomosios knygos, priemonės, žaidimai bei programėlės. Seminarą moderavusi R.Liubinavičienė pabrėžė, kad "atrenkant pranešėjus prioritetas buvo skiriamas priemones kūrusiems ir jas išleidusiems pedagogams".

Šiame seminare dalyvavo ir Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė. Mokytoja Danguolė Savičienė, dirbdama su pradinukais ir į jos bendrojo ugdymo klases įtrauktais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sukūrė, susistemino ir išleido 1 – 4 klasių pratybas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams "Mokausi skaityti ir rašyti" bei "Mokausi skaičiuoti". Šios pratybos yra suderintos su bendrosiomis ugdymo programomis. D.Savičienė supažindino ir su kitomis mokomosiomis priemonėmis "Matematinės dėlionės" bei "Lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės pradinukams".

http://www.sppc.lt/naujienos/seminare-logopedams-ir-specialiesiems-pedagogams-lietuviu-autores-pristate-savo-parengtas-mokymo-priemones/Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33