Naujienos

2018.10.31 Seminare logopedams ir specialiesiems pedagogams lietuvių autorės pristatė savo parengtas mokymo priemones

http://www.sppc.lt/naujienos/seminare-logopedams-ir-specialiesiems-pedagogams-lietuviu-autores-pristate-savo-parengtas-mokymo-priemones/

Spalio 31 d. logopedai bei specialieji pedagogai buvo pakviesti į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – Centras) organizuotą seminarą "Lietuvių autorių parengtos specialiosios mokymo priemonės".

Centro direktorės pavaduotojos R.Kišonienės teigimu, "toks renginys yra ypatingai naudingas ir reikalingas švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Renginio metu lietuvių autoriai turi galimybę pristatyti savo sukurtas ir išleistas specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui bei supažindinti su jų panaudojimo galimybėmis ir darbo metodais, o specialistai – pabendrauti su leidėjais. Be to, dalyviai dalinasi patirtimi, pasidžiaugia kolegų darbais, tai puiki terpė naujoms idėjoms užgimti ir įkvėpimas tolimesniems darbams."

Seminarą organizavo Centro specialiosios pedagogės Rūta Liubinavičienė ir Irena Stankuvienė. Pasak I.Stankuvienės, "šiuo renginiu norėta suteikti papildomų žinių švietimo pagalbos specialistams bei paskatinti pedagogus kūrybiškai pažvelgti į ugdymo procesą".

Renginyje švietimo pagalbos specialistams pristatytos įvairios naudingos mokomosios knygos, priemonės, žaidimai bei programėlės. Seminarą moderavusi R.Liubinavičienė pabrėžė, kad "atrenkant pranešėjus prioritetas buvo skiriamas priemones kūrusiems ir jas išleidusiems pedagogams".

Šiame seminare dalyvavo ir Visagino "Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė. Mokytoja Danguolė Savičienė, dirbdama su pradinukais ir į jos bendrojo ugdymo klases įtrauktais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sukūrė, susistemino ir išleido 1 – 4 klasių pratybas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams "Mokausi skaityti ir rašyti" bei "Mokausi skaičiuoti". Šios pratybos yra suderintos su bendrosiomis ugdymo programomis. D.Savičienė supažindino ir su kitomis mokomosiomis priemonėmis "Matematinės dėlionės" bei "Lietuvių kalbos ir matematikos taisyklės pradinukams".

http://www.sppc.lt/naujienos/seminare-logopedams-ir-specialiesiems-pedagogams-lietuviu-autores-pristate-savo-parengtas-mokymo-priemones/

2018.10.20 MMT posėdis

Spalio 17 d. įvyko Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdis. Šiame posėdyje dalyvavo ne tik MMT nariai, bet ir Visagino miesto Švietimo įstaigų direktoriai, pavaduotojai bei Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės vyriausiasis specialistas Artūras Pimpė.

Pranešimą "Metodinės veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje naujovės" skaitė Dalė Gasiniauskienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė. Savo pranešimą pradėjo organizuodama žaidimą-interviu "Taip ir Ne". Žaidimo būdu norėta išsiaiškinti, ar tikslingai vykdoma metodinė veikla Visagino mieste. Pranešėja siūlė stabdyti metodinių būrelių veiklą mieste (jeigu taip nuspręstų pats metodinis būrelis), o metodinę veiklą perkelti į mokyklas.

Mokyklose metodinę veiklą vykdytų metodinė taryba. Metodines grupes mokyklose galima būti sudaryti ne tik pagal mokomuosius dalykus bet ir pagal ugdomąsias sritis. Mokyklose esančios metodinės tarybos (sudarytos ir metodinių grupių pirmininkų) ir organizuotų metodinę veiklą prieš tai sudariusios planą metams. Metų pabaigoje susirinktų į miesto mokyklų metodinę tarybą (MMT) ir aptartų nuveiktus darbus, dalintųsi patirtimi ir iškeltų opius klausimus. Miesto metodinę taryba siūlė sudaryti iš mokyklų metodinių tarybų pirmininkų. Pranešėja siūlė, kad kiekviena mokyklų metodinė taryba, sudariusi metų veiklos planą, kviestųsi į metodinius renginius kitų švietimo įstaigų pedagogus.

Posėdžio metu vyko ir diskusija prie apskrito stalo. Buvo paliestas klausimas, ar bus apmokama pedagogams už metodinės veiklos vykdymą pagal etatinio apmokėjimo tvarką. Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas pabrėžė, kad metodinė veikla negali būti atskirai apmokama, nes tai įeina į mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

2018.10.12 Ženkliuko "Visagino savivaldybės Mokytojas" apdovanojimai

Jau ketvirtus metus vyksta Visagino Švietimo pagalbos tarnybos paskelbta nominacija: ženkliuko "Visagino savivaldybės Mokytojas" apdovanojimai.2018 m. Visagino savivaldybės Mokytojo ženkliuku apdovanota "Žiburio" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Miškinytė-Mazūrienė.

2018.10.04 Premjeras su mokytojais aptarė švietimo sistemos aktualijas

http://lrv.lt/lt/naujienos/premjeras-su-mokytojais-aptare-svietimo-sistemos-aktualijas

Ministras Pirmininkas Sauliaus Skvernelis Mokytojo dienos išvakarėse susitiko su 2017-ųjų metų "Metų mokytojo" bei Ministro Pirmininko globojamų "Inovatyviausių mokytojų apdovanojimų" laureatais.

Premjeras sveikino pedagogus artėjančios Mokytojo dienos proga ir išreiškė įsitikinimą, kad inovatyviausi mokytojai visų pirma užtikrina švietimo kokybę Lietuvoje, prisideda prie modernios šalies ateities kūrimo.

"Esate išskirtiniai mokytojai, norisi pasakyti trumpai ir paprastai – ačiū už tai, kad esate. Tam, kad judėtume į priekį, visada kažkam reikia stovėti priekyje. Ir tai nėra lengva, dažnai pritrūksta palaikymo. Todėl džiaugiuosi ir dėkoju, kad turite ryžto būti šiais vedliais", - sakė premjeras. Susitikimo metu mokytojai atvirai dalinosi savo mintimis apie švietimo aktualijas, ypač daug dėmesio skirta mokytojų etatinio darbo apmokėjimui. Mokytojai pasidalino savo mokyklų patirtimis. Pavyzdžiui, pradinių klasių mokytoja Vitalija Lukavičienė, dirbanti Plungės rajone, pasakojo, kaip jų mokykloje visi mokytojai kartu diskutavo apie atlyginimus, priėmė bendrus sprendimus.

Geografijos mokytojas Simonas Šabanovas diskusijos metu kreipėsi į pačius mokytojus: "Mums patiems, mokytojams, reikia pasakyti, kad esame prestižinė bendruomenė. Manęs ateinant čia žurnalistai paklausė: "Tai koks mano atlyginimas?" O aš atsakiau: "Aš didžiuojuosi, kad esu mokytojas". Nuo to turi prasidėti mūsų pokalbis. Ir mums, mokytojams, reikia tai pasakyti patiems."

2018.08.08 Visaginietės dalyvavo Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos stovykloje "Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje"

Praėjusią savaitę linksmai praūžė keturias dienas trukę Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos vasaros mokymai-stovykla. Šis renginys vyko Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos mokykloje, Marcinkonyse. Jam vadovavo Julija Fediajevaitė, Baltijos jūros projekto ir GLOBE programos koordinatorė, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio skyriaus metodininkė. Stovykloje dalyvavo beveik 30 mokinių ir mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Jų tarpe ir Visagino "Verdenės" gimnazijos mokinės Violeta Navickaitė ir Evelina Vainiūtė kartu su mokytoja Danguole Savičiene.

Šių mokymų-stovyklos tikslą ir prasmę atspindi renginio pavadinimas – "Auginkime mokslininką gamtinėje aplinkoje!". Stovyklos veiklos buvo orientuotos į mokinių gamtamokslinį ugdymą, organizuoti žygiai ir ekskursijos po Dzūkijos nacionalinį parką: Čepkelių raistą, pelkę "Meškos šikna", Dorupio bei Grūdos upių pakrantes. Mokiniai kartu su mokytojais bei Dzūkijos nacionalinio parko geografu Gintautu Kibirkščiu matavo upelių debitą, vandens pH, ištirpusių mineralų koncentraciją, vertino upių vandens kokybę ir būklę. Čepkelių raistas jauniesiems mokslininkams paliko neišdildomų įspūdžių – daugeliui jų pirmąkart pasitaikė proga pabuvoti pelkėje.

"Labai laukiau to momento, kada eisime per pelkes, bet kartu ir labai bijojau... Nebuvau tikra, ar užteks jėgų. Bijojau įklimpti iki kaklo... Bet tyrinėti pelkes buvo labai įdomu!" (Violeta). "Kai aš klampojau po pelkes, iš po kojų girdėjosi garsas: čep čep čep. Nuo šio čepsėjimo pelkė ir gavo pavadinimą – Čepkelių pelkė. Man patiko susipažinti su pelkių augalais: saulašarėmis, gailiais, kiminais. Kiminai gali sugeri 20 kartų daugiau vandens, negu patys sveria!" (Evelina).

Grįžę iš žygių stovyklos dalyviai turėjo galimybę laboratorijos sąlygomis patyrinėti gamtoje susirinktą medžiagą – binokuliaru bei mikroskopais stebėjo durpių struktūrą, smėlio frakcijas, zooplanktoną, samanų ląsteles bei grybų sporas. Vėliau jaunieji tyrėjai savo žinias ir gabumus išbandė protų mūšyje, kurio pagrindinė tema buvo gamtos ir aplinkos tyrimai, dalyvavo orientaciniame žygyje. Viena iš mokymų-stovyklos potemių buvo darnus vystymasis. Jau pirmąją stovyklos dieną dalyviai buvo supažindinti su 17 darnaus vystymosi tikslų, numatytų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų. Viso renginio metu mokiniai ir mokytojai pildė sąrašą tikslų, kuriuos jie siekė įgyvendinti stovykloje ar per ateinančius mokslo metus.Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34