Naujienos

2018.04.22 Gamtamokslinėje konferencijoje Šilutėje

Balandžio 20 d. Šilutėje vyko 24-oji nacionalinė mokslinė praktinė konferencija "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje". Konferencijos organizatoriai siekė propaguoti gamtamokslinio ugdymo idėjas, burti draugėn besidominčius gamtamokslinio ugdymo problematika, dalintis patirtimi ir ją skleisti, skatinti gamtamokslinio ugdymo proceso efektyvinimą. Šią konferenciją organizavo Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica".

Kasmet yra išleidžiamas ir konferencijos straipsnių leidinys. Kaip juokauja konferencijos pirmininkas, biologijos mokslų profesorius Vincentas Lamanauskas: "Konferencija yra piligriminio pobūdžio – kasmet vyksta vis kitoje Lietuvos vietoje. Juk mokytojams ypač svarbu ir įdomu pažinti savąjį kraštą". Šioje "piligriminėje" konferencijoje jau daug metų dalyvauja ir Visagino "Verdenės" gimnazijos gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė. Šiemet kartu su mokytoja Jūrate Šoliūnaite Pavilioniene konferencijoje pristatė pranešimus: "Mokomųjų dalykų integravimo galimybės atliekant fenologinius stebėjimus pradinėse klasėse" ir "Gamtamokslinio ugdymo aplinkų įvairovė vykdant projektinę veiklą". Konferencija vyko Šilutėje, Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. 64 konferencijos dalyviai išklausė 14 pranešimų bei dalyvavo pažintinėje išvykoje – apžvalginė ekskursija laivu po Nemuno deltą.
Dvi mokinių komandos dalyvavo gamtosauginėje konferencijoje Kėdainiuose

Balandžio 20 d. Visagino "Verdenės" gimnazijos 1 a ir 5 a klasių mokinių komandos dalyvavo XIX nacionalinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje "Gamta ir mes" Kėdainiuose. Ši konferencija kasmetinė. Ją organizuoja Kėdainių "Ryto" progimnazija, yra išleidžiamas konferencijos straipsnių rinkinys. Konferencijos pirmininkė geografė Laima Railienė. Ši gamtosauginė konferencija vienija gamtos mylėtojus iš visos šalies.

Konferencijos plenarinis pranešimas vadinosi "Naujoji Zelandija – septintasis pasaulio žemynas". Pranešėjas Rytas Šalna, LGMA prezidentas, leidyklos ,,Didakta" vyr. redaktorius. Šis pranešimas labai sudomino klausytojus, apie jį dar ilgai įspūdžius pasakojo grįžusios iš konferencijos mokinės. Miglė: "Man keista buvo sužinoti, kad Naujojoje Zelandijoje žmonės vienas su kitu sveikinasi iškišdami liežuvį".

Pirmą kartą 1 a klasės mokinės: Miglė Petrylaitė, Vakarė Kulytė, Livija Jatkevičiūtė skaitė pranešimą didelei auditorijai ir pasakojo apie atliktą stebėjimą. Pranešimas vadinosi "Žiemos požymių stebėjimas ypatingomis sąlygomis". Pranešėjos su užduotimi kuo puikiausiai susitvarkė. Augustė Apyvalaitė, Violeta Navickaitė, Agnė Puškaitė, Evelina Vainiūtė, 5 a klasės mokinės, jau ne be pirmą kartą skaito pranešimus konferencijose, todėl šį kartą perskaičiusios pranešimą, dar pateikė ir užduočių konferencijos dalyviams, o laimėtojams – išdalijo prizus.

Mokines konferencijai paruošė pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė. Dalyvavimas konferencijose plečia mokinių akiratį, be dalykinių žinių, mokiniai įgyja įvairios patirties: kūrybinių ieškojimų, bendradarbiavimo, savarankiškumo, organizacinės veiklos ir atsakomybės.

2018.04.20 Įteikta Metų mokytojo premija Visagino savivaldybės MMT pirmininkei

Metų mokytojo nominacijų teikimo tradicija gyvuoja Lietuvoje jau du dešimtmečius. Džiugu, kad šiemet tarp šešių kandidatų , kurie pelnė Metų mokytojo nominaciją, yra ir Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė . Šis apdovanojimas skiriamas mokytojams už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų ir kūrybišką darbą, jų mokinių pasiekimus, pilietiškumo, bendrų žmogiškų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir visuomenėje. Danguolė Savičienė buvo įvertinta 2017 m. Metų mokytojo premija (premijos iškilmingas įteikimas vyko balandžio 19 d. Vilniuje.

Danguolės Savičienės kandidatūra buvo pasiūlyta už jos ir jos mokinių ryškius pasiekimus gamtamokslinėje srityje, išskirtinį mokytojos gebėjimą išugdyti mokinių dalykines, bendrakultūrines, socialines, ir kitas kompetencijas, žingeidumą, kritinį visuminį/integralų mąstymą, už daugelio autorinių didaktinių, metodinių priemonių, pratybų sąsiuvinių sukūrimą, itin aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą, veiksmingą metodinę veiklą šalies ir tarptautiniu lygiu, už autentišką ir savitą mokytojos lyderystę, diegiant inovacijas gamtamokslio, gamtosauginio ir eksperimentinio ugdymo srityje. Kaip skelbė ELTA, šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skirtos ne penkios, kaip įprastai, o šešios Metų mokytojo premijos. „Nei pinigais, nei titulais neįtvirtinsime mokytojo profesijos prestižo. Jį kuria patys mokytojai“, - taip apdovanojimų ceremonijoje Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) sveikindamas Metų mokytojus teigė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. -„Labiausiai nusipelniusieji mokytojai - mums visiems pavyzdys“. Jis Vyriausybės vardu sveikino laureatus, kiekvienam mokytojui linkėdamas savo širdyje tikėti, kad mokytojo profesija bus prestižinė.

2018.04.10 Įvyko pedagoginių idėjų mugė ,,Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas“

Šiemet Lietuvos tauta švenčia savo valstybės šimtmetį. Daug prasmingų renginių, pamokų, parodų, akcijų ir kitų priemonių buvo įgyvendinta švietimo įstaigose. Susikaupė nemenka patirtis skatinant pilietines ir tautines idėjas, kuriomis ir buvo pasidalinta balandžio 4 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vykusioje pedagoginių idėjų mugėje "Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas". Renginį organizavo Visagino švietimo pagalbos tarnyba kartu su Visagino savivaldybės mokyklų metodine taryba ir metodiniais būreliais. Moderatorės – Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytojos Danguolė Savičienė ir Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, vyriausiasis specialistas Artūras Pimpė ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Dalė Gasiniauskienė tarė sveikinimo žodžius renginio dalyviams.

Renginio metu buvo išklausyta 13 pranešimų bei pristatyti 4 stendiniai pranešimai. Savo darbo patirtimi dalinosi 16 Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogai ir 2 Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Kiekvienas pedagogas perskaitęs pranešimą pasiūlė ir savo idėją, kaip ugdyti tautiškumą bei pilietiškumą. Štai iš Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojų pristatymo matyti, kad dalyvaudamas bendruomenės veikloje, ją organizuodamas ir vykdydamas mokinys įgyja tautiškumo ir pilietiškumo pagrindų, tampa svarbus ir atsakingas savo valstybės pilietis. V. Katyševa savo mintimis teigė, kad svarbu nuo pat mažų dienų, ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skiepyti vaikams meilę savo gimtajai šaliai, supažindinant vaikus su šalies simbolika ir tautiniais žaidimais. Gražią idėją pateikė ir Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos pedagogės, kurios parodė, kaip per Metų šventes galima ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą. Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytoja D. Savičienė pateikė idėją, kaip per įvairių šalių monetų ir banknotų kolekciją galima skatinti smalsumą susipažinti ir su savo šalies istorija, kurią pasakoja monetos ir banknotai... O tos pačios mokyklos pradinių klasių mokytoja J. Šoliūnaitė Pavilionienė dalijosi idėjomis, kaip panaudodama banknotų ir monetų kolekciją kartu su mokiniais atlieka "žurnalistinius" tyrimus ir moko vaikus pilietiškumo pagrindų. Visagino pradinių klasių mokytojos Ž. Vaitkuvienė-Zimina ir A. Kurpienė, kūno kultūros mokytoja D. Ramanauskienė dalijosi mintimis, kaip rengiant popamokinius renginius galima rasti galimybių ugdyti pilietiškumą ir tautiškumą. "Atgimimo" gimnazijos fizikos mokytoja L. Zotova davė idėjų, kaip remiantis tautosaka bei pagrindžiant ją fizikos dėsniais, galima žadinti tautiškumo jausmą mokinių sąmonėje. Projektinė veikla – taip pat geras metodas ugdyti pilietiškumą. Apie tai kalbėjo – "Verdenės" gimnazijos mokytoja D. Burneikaitė ir "Žiburio" lietuvių kalbos mokytoja Z. Mazūrienė. Pranešėja iš Visagino kūrybos namų mokytoja Jelena Jemeljan kalbėjo apie tai, kaip galima ugdyti pilietiškumą pasitelkiant emocinį intelektą.

Renginio refleksijos plakatas – Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo idėjų medis "pražydo" spalvotais žiedais, kurie simbolizavo – kad renginys atnešė naujų idėjų mokytojams, dirbantiems su jaunąja karta.

Pedagoginių idėjų mugėje buvo pristatytos mokymo(si) strategijos, būdai ir metodai, padedantys pedagogams kryptingai organizuoti veiklą, ugdant gyvenimui žinių visuomenėje būtinas bendrąsias kompetencijas, tarp jų – pilietiškumą ir tautiškumą.

Renginyje dalyvavo 34 dalyviai, kurie pagilino mokytojo profesines kompetencijas.
Akimirkas iš renginio galite pamatyti skiltyje "Galerija". Susipažinti su perskaitytais pranešimais – skiltyje "Geroji patirtis".

2018.04.08 Šalies konferencijoje

"Verdenės" gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos dalyvavo respublikinėje konferencijoje "Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)". Konferencija vyko Avižienių gimnazijoje, balandžio 5 d.

Konferencijos metu buvo perskaityti 9 pranešimai ir pristatyti keturi stendiniai pranešimai bei metodiniai darbai. Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė perskaitė pranešimą "Vaiko su negalia inkliuzija: realybė ar siekiamybė?" iš savo darbo patirties ir pristatė metodinių darbų parodą "Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės". Pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jūratė Jankevičienė ir Lina Navickienė pateikė stendinį pranešimą "Aš galiu!" Jis pasakojo apie gabių vaikų ugdymo galimybes. Pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Inga Bilinskienė ir Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė pateikė stendinį pranešimą "Matematiniai žaidimai", kurie skatina domėtis matematikos dalyku spec. poreikių vaikus. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aliona Kurpienė savo stendiniu pranešimu "Skaitymo strategijos" pasakojo, kaip sudominti vaikus knyga.

Konferencijoje dalyvavo 112 pedagogų iš Lietuvos mokyklų ir gilino savo dalykines kompetencijas.

2018.02.23 Forume dalyvavo ir MMT nariai

Vasario 20 d. respublikiniame pedagogų forume "Kokybiškas pradinukų gamtamokslinis ugdymas šiandienos mokyklose" dalyvavo ir Visagino savivaldybės MMT nariai. Forumas vyko Vilniuje. Jį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Forumo tikslas – skatinti pradinio ugdymo pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi ir taip prisidėti prie kokybiško vaikų ugdymo, taip pat padėti jiems pagilinti žinias ir įgūdžius apie įvairias mokymosi metodikas bei sėkmingas gamtamokslinio ugdymo strategijas. Forume pranešimus skaitė bei patirtimi dalinosi Lietuvos universitetų dėstytojai, švietimo centrų atstovai, pradinio ugdymo srities specialistai, praktikai.
Forumo metu buvo perskaityta dešimt pranešimų. Vieną iš jų - "Mokomųjų dalykų integravimo galimybės atliekant fenologinius stebėjimus pradinėse klasėse" perskaitė ir Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytoja Danguolė Savičienė.Kvietimas dalyvauti Pedagoginių idėjų mugėje balandžio 4 d.

Pedagoginių idėjų mugę "Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas" organizuoja Visagino švietimo pagalbos tarnyba kartu su Visagino savivaldybės mokyklų metodine taryba ir metodiniais būreliais. Mugėje gali dalyvauti švietimo įstaigų pedagogai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Mugės tikslas – pasidalinti inovatyvių, patyriminių, edukacinių idėjų, skatinančių pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą, patirtimi. Mugė skirta Lietuvos 100-čiui paminėti. Pridedami Mugės nuostatai ir anketa.

Anketa

Pradinių klasių mokytojų MB nariai lankėsi seminare Zarasuose

Santarvės pradinėje mokykloje, įvyko seminaras "Tiltai iš pradinės į pagrindinę mokyklą: meninio skaitymo kokybės siekiniai ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas". Seminaro tikslas buvo pateikti praktinės veiklos pavyzdžių ir teorinių žinių, modernių ir inovatyvių metodų bei būdų, kaip išugdyti raštingą, kūrybišką bei skaitantį mokinį pradinėje mokykloje; dalintis pedagoginio darbo patirtimi kaip dirbama su atnaujinta lietuvių kalbos pradinio ugdymo Bendrąja ugdymo programa.
Seminaro vadovė Laimutė Lumbienė, Zarasų P. Širvio pradinės mokyklos mokytoja, skaitė pranešimą apie iššūkius šių dienų mokytojui. Daug gerų praktinių patarimų, kaip ruošti mokinį raiškiojo skaitymo konkursui, davė Zarasų P. Širvio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Andželika Vitkūnienė. Mokytojos paruošti mokiniai skaitė ištraukas iš grožinių kūrinių, diskutavo kartu su seminaro dalyviais.
Visagino "Verdenės" gimnazijos mokytojos Jūratė Jankevičienė ir Lina Navickienė pristatė stendinį pranešimą "Aš augu" (mokymo metodų įvairovė mokant vaikus lietuvių kalbos 4-oje klasėje), o mokytoja Daiva Maldžiuvienė – "Skaitymo motyvacijos skatinimas". Mokytoja Danguolė Savičienė parengė ir skaitė pranešimą "Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas lavinant kūrybiškumą per lietuvių kalbos pamokas" bei pristatė autorinę metodinių priemonių parodą "Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės". Svetainės skiltyje "Galerija" galima pamatyti renginio nuotraukas.Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34