Naujienos

2014.02.28 Metodinės dienos

2014 m. balandžio 1-11 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras organizuoja metodines dienas „GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO SĖKMINGA PATIRTIS“. Renginio tikslas — apžvelgti gabių ir talentingų mokinių ugdymo situaciją, pasidalinti sėkminga patirtimi ugdant gabius ir talentingus mokinius.

Išsamesnė informacija:
2014.01.20 Renginys „MB pirmininkų diena“

Sausio 16 d. Visagino miesto mokyklų metodinių būrelių pirmininkai buvo maloniai nustebinti. VPMMMC direktorė D. Gasiniauskienė bei metodininkės O. Gutė ir N. Bunina parengė neįprastą popietę, kurią pavadino „Pirmininkų diena“. Šventiškoje aplinkoje vyko miesto metodinių būrelių 2012-2013 m. m. veiklos apibendrinimas.

Pirmiausia VPMMMC direktorė D. Gasiniauskienė pakvietė MB pirmininkus pasisakyti, kuo ypatingas yra pats ir kuo ypatingas jo vadovaujamas būrelis, įvertinti būrelio veiklą priklijuojant lipuką lentoje su pavaizduota geometrine ašimi. Teko išgirsti šmaikščių pasisakymų. Atlikus pirmąją užduotį renginio dalyvių laukė ir pirmoji dovana – Visagino mokyklų mokytojų ansamblio „Duša“ (vadovė A. Tarakanova) atliekamos dainos. Po muzikinės pertraukėlės centro metodininkės N. Bunina ir O. Gutė pakvietė dalyvauti viktorinoje. Labai smagu atsakinėti į užduotis ir laimėti prizus! Kiek vėliau centro metodininkė O. Gutė perskaitė linksmą, savo sukurtą pasakojimą-scenelę apie tai, kaip MB pirmininkai bendrauja, dalijasi nuomonėmis, klausia patarimų centro darbuotojų. Linksmas klegesys, gera nuotaika lydėjo viso renginio metu.

Renginio kulminacija – tai nominacijų skyrimas metodiniams būreliams už nuveiktą veiklą. „Kūrybiškiausio“ MB nominaciją gavo rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis, kuriam vadovauja I. Kavaliauskienė, „Draugiškiausio“ MB nominaciją gavo pradinių klasių mokytojų būrelis, kuriam vadovauja D. Abramovičienė, „Atsakingiausio“ MB nominaciją gavo technologijų mokytojų būrelis, kuriam 2012-2013 m. m. vadovavo J. Dervinienė, „Veikliausio“ MB nominaciją gavo ikimokyklinio ugdymo pedagogų būrelis, kuriam vadovauja J. Virčinskienė, „Judriausio“ MB nominaciją gavo kūno kultūros mokytojų būrelis, kuriam vadovauja V. Čižys, „Iniciatyviausio“ MB nominaciją gavo biologijos-chemijos būrelis, kuriam vadovauja L. Pavliuk, „Pareigingiausio“ MB nominaciją gavo socialinių pedagogų būrelis, kuriam vadovauja L. Vaikėnienė, o „2012-2103 m. m. būrelių būrelio“ nominaciją gavo specialiųjų pedagogų būrelis, kuriam vadovavo E. Krasikova.

MMT buvo apdovanota „Dosniausia renginiais“ nominacija (pirmininkė D. Savičienė). Ne tik nominacijų diplomais, bet dovanėlėmis galėjo pasidžiaugti apdovanotieji. Prie kavos ir saldumynų stalo metodinių būrelių priminkai šnekučiavosi, dalijosi įspūdžiais ir klausėsi ansamblio „Duša“ atliekamų dainų. Neįprastas metodinės veikos aptarimo renginys, kurį parengė centro darbuotojos dar labiau sutelkė mokytojus bendram darbui.

Renginio nuotraukas galite pamatyti svetainės skiltyje „Galerija“.2014.01.14 Webinarai

Atkreipkite dėmesį į šią informaciją apie Seminarus virtualioje konferencinėje erdvėje (webinarus). Galbūt pritaikysite ją savo metodinėje veikoje.

Naujais metais norime tęsti pradėtus gerus darbus. 1x.lt Webinarai komanda SKELBIA VISUOTINĘ PAIEŠKĄ IR IEŠKO organizacijų, švietimo centrų, mokytojų, lektorių ir kitų suinteresuotų asmenų norinčių savo gerąją patirtį ir žinias perkelti į virtualias mokymo(si) aplinkas ir pasidalinti jomis su plačiąja šalies pedagogų ir kitų besimokančiųjų bendruomene.

Virtuali mokymosi aplinka (VMA) – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis pagrįsta informacinė sistema, naudojama mokymosi procese. VMA sudaro informacinės mokymosi turinio, mokymosi proceso valdymo sistemos, paramos besimokantiems, grįžtamojo ryšio ir mokymo(si) proceso dalyvių komunikacijos priemonės.

Seminarai virtualioje konferencinėje erdvėje (webinarai) – unikali galimybė dalyvauti interaktyviuose mokymuose iš bet kurios pasaulio vietos, realiu laiku užduoti lektoriui klausimus ir gauti į juos atsakymus bei stebėti seminaro vaizdo ir garso transliacijas savo kompiuteryje.

1x.lt Webinarai statistika: 2013 metais įvyko 43 virtualūs renginiai – paskaitos, seminarai ir kursai. Į juos registravosi daugiau kaip 15 000 dalyvių iš 64 Lietuvos miestų ir rajonų.

Dalyvių atsiliepimai:

„Labai gerai, kad atsirado tokie seminarai, nes mums, mažesnių miestelių pedagogams, tai yra labai patogu, o ir lektoriai labai įdomiai veda seminarus...“„Dėkoju už sudarytas sąlygas klausyti seminaro patogiu laiku ir patogioje vietoje. Virtualiame seminare dalyvavau pirmą kartą, esu patenkinta organizavimu.“„Džiaugiuosi ir esu laiminga Jus atradusi. Sėkmės, gyvuokit ir džiuginkit širdis. Ačiū, jog esat.“„Ačiū , kad tokie reikalingi ir naudingi seminarai organizuojami. Tikiuosi Jūsų veikla dar ilgai gyvuos. Sveikatos ir sėkmės lektoriams ir organizatoriams.“„Ačiū, kad esate. Linkiu dar daugiau klausytojų ir gerų lektorių, kad technika nepavestų, o svarbiausia ilgai gyvuoti, nes tokie seminarai labai reikalingi, ypač nemokami :)“

Kviečiame perkelti paruoštas mokymų programas į virtualias mokymosi aplinkas!

Ką mes siūlome?


1. Nuotoliniams kursams ir seminarams - neribotą duomenų vietą VMA (moodle) aplinkos serveryje (http://vma.lt);
2. Realaus laiko interaktyviems seminarams ir paskaitoms - 500 vietų virtualią konferencinę aplinką (http://1x.lt/konf1);
3. Visokeriopą pagalbą organizuojant virtualias veiklas (mokymų perkėlimas į nuotolines mokymosi aplinkas ir lektorių parengimas jų vedimui).

Maloniai kviečiame Jus išbandyti inovatyvius mokymo(si) įrankius!
1x.lt Webinarai tinklalapis - http://1x.lt

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite el. paštu julius@adomkus.lt arba skambinkite tel. 8 686 87298.
2013.11.20 Seminaras

2013 m. lapkričio 19 dieną įvyko seminaras „Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas, remiantis monetų ir banknotų kolekcija“. Programą parengė Visagino savivaldybės MMT pirmininkė D. Savičienė. Seminaro programa skirta įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams.

Seminare buvo pateiktos inovatyvios mokymo(si) strategijos, būdai ir metodai, kurie padeda pedagogams kryptingai organizuoti veiklą, ugdant gyvenimui žinių visuomenėje būtinas bendrąsias kompetencijas. Buvo pateikta siūlymų, kaip remiantis įvairių šalių monetų ir banknotų kolekcijos eksponatais ugdyti bendrąsias kompetencijas. Ypač daug dėmesio buvo skiriama tautiškumo, komunikavimo, pažintinių gebėjimų, bei nuostatų formavimo sąlygoms parodyti. Renginio metu buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su vaikų bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai. Atėjęs į seminarą mokytojas galėjo apžiūrėti D. Savičienės kartu su auklėtiniais surinktą įvairių šalių banknotų ir monetų kolekciją, rasti pasiūlymų, kokias ugdomąsias veiklas ir užduotis panaudoti pamokoje, pasisemti idėjų, į ką reikėtų orientuotis, dėliojant pagrindinius ugdomosios veiklos akcentus, kaip ir kur kreipti vaikų mintis ir vaizduotę. Užfiksuotas seminaro akimirkas galite pamatyti svetainės skiltyje „Galerija“.

Seminaro metu skaityti pranešimai:

1. Pranešimas „Tautiškumo ugdymo idėjos mokant pradinukus remiantis monetų ir banknotų kolekcija“. Pranešėja D. Savičienė, MMT pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.

2. Pranešimas „Pilietiškumo ugdymas III klasėje, supažindinant mokinius su lietuviškų pinigų simbolika (klasės valandėlių ciklas)“. Pranešėja A. Bauraitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

3. Pranešimas „Pilietiškumo ugdymas ekonomikos pamokose“. Pranešėja Ona Gutė, VPMMMC metodininkė.

4. Pranešimas „4 b klasės mokinių žurnalistinis tyrimas“ . Pranešėja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

5. Pranešimas „Įdomybės apie pinigus“. Pranešėja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

6. Pranešimas „Bendrųjų kompetencijų ugdymas 5-je klasėje remiantis monetų ir banknotų kolekcija“. Pranešėja Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja metodininkė.
2013.10.23 Numatomi renginiai

Atkreipkite dėmesį į numatomus renginius. Galbūt sudomins informacija ir nuspręsite dalyvauti juose:Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34