Galerija


METODINIO RENGINIO "IDĖJŲ MUGĖ" galerija pasiekiama paspaudus čia


Susitikimas su Ignalinos rajono švietimo pagalbos specialistais. Autorinės parodos pristatymas

Pranešėja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, skaito pranešimą „Mokymo priemonių taikymas darbe su spec. poreikių mokiniais“.
Vyksta pažintis su paroda
Parodos dalyviai domisi mokomuoju žaidimu „Mįslės“
D. Savičienė pristato pratybų sąsiuvinius mokiniams su sunkia rankų judėjimo negalia.
D. Savičienės autorinių darbų paroda „Mokymo priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“


Įvyko Metodinės dienos Visagine

Pranešimą ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas vykdant projektus“ skaito pranešėja Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Pranešimą „Kompetencijų ugdymas vykdant gamtamokslinius projektus“ skaito pranešėja Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.
Pranešimą ,,Pirmosios dienos mokykloje“ skaito pranešėja Svetlana Bolya, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Pranešimą „Metodinė veikla Visagino metodiniuose būreliuose“ skaito pranešėja Monika Gutė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.
Renginio metu. Vyksta diskusija.
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25